Ka atgriezt naudu par nodarbībām biedrībā Erfolg

Ka atgriezt naudu par nodarbībām biedrībā Erfolg Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju var atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa no tās summas, kas ir samaksāta par izglītību.  Mācību centrā “ERFOLG” izsniegtos – čekus, kvītis, internetbankas izdrukas ir iespēja iesniegt VID kopā ar gada ienākumu deklarāciju. Maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti ir jābūt norādītam fiziskās personas vārdam,…

Читать далее