Aicinām pievienoties komandai

image002image002

 

Biedrība „ERFOLG” aicina savai komandai pievienoties pieredzējušus speciālistus sekojošās vakancēs:

  • Latviešu valodas pasniedzējs. Darba pienākumi: Pasniegt latviešu valodu mazākumtautību pārstāvjiem. Prasības: Bakalaurs latviešu filoloģijā. Pieredzē latviešu valodas pasniegšanā ne mazāk, ka 2 gadi.
  • Darba pienākumi: Informatīva kalendāra „Nacionālas minoritātes Latgalē” noformēšana; Izstādes organizēšana zīmējumu konkursa bērniem „Kultūru dažādība” ietvaros. Prasības: Atbilstoša izglītība. Pieredze dizaina veidošana ne mazāk, ka 2 gadi.
  • vēstures speciālists – konsultants. Darba pienākumi: Materiālu sagatavošana informatīvajam kalendāram „Nacionālas minoritātes Latgalē”. Prasības: Bakalaura grāds vēsturē. Profesionālā pieredze.
  • režisors – scenārists. Darba pienākumi: Filmas par Latgales reģionā dzīvojošam etniskam minoritātēm „Latgales kultūrmantojums” veidošana. Prasības: Pieredze režisūrā.
  • Darba pienākumi: Filmas par Latgales reģionā dzīvojošam etniskam minoritātēm „Latgales kultūrmantojums” veidošana (diktora pienākumi). Prasības: Pieredze diktora pienākumu pildīšanā.
  • tulks (latviešu – krievu valoda). Darba pienākumi: Filmas par Latgales reģionā dzīvojošam etniskam minoritātēm „Latgales kultūrmantojums” subtitru veidošana. Prasības: Izcilas latviešu un krievu valodas zināšanas. Pieredze tulkošanā.
  • bērnu skolas vadītāji (2 vakances). Darba pienākumi: Neformālas izglītības skolas bērniem – etnisko minoritāšu pārstāvjiem vadīšana. Prasības: Pieredze darbā ar bērniem ne mazāk, ka 2 gadi.
  • kultūras pasākumu organizators. Darba pienākumi: Pasākuma „Kultūras balle” organizēšana.
  • intervētājs. Darba pienākumi: Interviju sērijas ar Latgales reģiona nacionālu minoritāšu biedrību pārstāvjiem veidošana. Tiks organizētas vismaz 5 intervijas ar Latgales reģiona minoritāšu biedrību pārstāvjiem. Prasības: Pieredze intervētājā amatā ne mazāk, ka 2 gadi.

 

Darbinieki nepieciešami projekta „Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā” ietvaros, kas norisinās Nevalstisko organizāciju projektu programmas ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „ERFOLG”.

Projekta ilgums: 01/11/2014 – 01/11/2015.

Visus interesentus aicinām sūtīt savu CV uz e-pastu erfolg_biedriba@outlook.com līdz 30.01.2015.