Bezmaksas valodu kursi ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu

logo+9

Labas ziņas! Bezmaksas valodu kursi ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ja Jūs esat  nodarbināta vai pašnodarbināta persona, Jums tiek dota lieliska iespēja uzlabot savas valodu zināšanas Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros.

Mācību centrs „ERFOLG” sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) uzsāk Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” īstenošanu, piedāvājot nodarbinātām un pašnodarbinātām personām papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas. Tiek piedāvāta kuponu sistēma, kuras nosacījumi  ir sekojoši:

Dalībai mūžizglītības pasākumos var pieteikties nodarbināta vai pašnodarbināta persona (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošu), kura atbilst šādiem nosacījumiem:
·          ir vecumā no 25 gadiem;
·         atrodas darba tiesiskajās attiecībās (iesniedz personas apliecinājumu) vai ir pašnodarbināta persona (uzrāda statusu apliecinošu dokumentu);
·         pēc reģistrācijas NVA filiālē ir saņemts karjeras konsultanta atzinums par nepieciešamību iesaistīties konkrētās izglītības programmas apguvē.
Pieteikšanas nosacījumus NVA izsniedz mūžizglītības kuponu pilnā apmērā līdz 355.72 EUR, ja persona atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
·         līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi (izņemot gadījumu, ja persona vecuma pensiju saņem priekšlaicīgi);
·         ir divi vai vairāki bērni vecumā līdz 18 gadiem;
·         ir noteikta invaliditāte;
·         ir atzīta par trūcīgu.
Personas, kuras neatbilst minētajiem kritērijiem, pašas nodrošina līdzfinansējumu 30% apmērā no NVA izsniegtā mūžizglītības kupona vērtības. Mūžizglītības kupona maksimālā vērtība šīm personām nepārsniedz 355.72 EUR.

Kā pieteikties:

 1. Jāizdrukā pieteikums no NVA mājas lapas;
 2. Jāaizpilda pieteikuma veidlapa;
 3. Jāiesniedz NVA filiālē apliecinājums (paņemiet līdzi pasi);
 4. NVA filiāles darbinieks izvērtē personas atbilstību un reģistrāciju;
 5. NVA izsniedz nosūtījumu pie karjeras konsultanta;
 6. Jāsaņem individuālā karjeras konsultācija;
 7. Jāizvēlas profesionālās pilnveides programmas (sadarbībā ar karjeras konsultantu) un jāsaņem atzinums;
 8. NVA darbinieks izvērtē piešķiramā atbalsta apmēru  (un izsniedz pretendentam kuponu 90% vai 100% vērtībā līdz 250 LVL;
 9. Jāsaņem kupons un patstāvīgi jāizvēlas izglītības iestāde, ar kuru vienoties par apmācības īstenošanu;
 10. Izglītības iestāde apņemas uzsākt apmācību un aizpildīt kupona otro daļu;
 11. Jāatgriež kupona otrā daļa NVA;
 12. NVA slēdz līgumu ar pretendentu un tikai tad ar izglītības iestādi;
 13. Izglītības iestāde organizē apmācības kuponā norādītajā;
 14. Jāapmeklē kursi;
 15. Jāsaņem apliecinošais dokuments par sekmīgu izglītības programmas apgūšanu.

Kursu piedāvājums mācību centrā ERFOLG un samaksa par valodu kursiem:

Kursu nosaukums Stundu skaits Pilna kursa apmaksa Samaksa, ja NVA segs pilnā apmērā Samaksa, ja  pašam/ai jāmaksā 30%
Latviešu valoda (līmeņi A, B, C) 120 stundas

EUR 355.72

 

EUR 106.72
Angļu valoda bez priekšzināšanām  150 stundas

EUR 355.72

 

EUR 106.72

 

Angļu valoda ar priekšzināšanām 120 stundas

EUR 355.72

 

EUR 106.72

 

Vācu valoda bez priekšzināsanām 150 stundas

EUR 355.72

 

EUR 106.72

 

Vācu valoda ar priekšzināšanām 120 stundas

EUR 355.72

 

EUR 106.72

 

Krievu valoda (bez priekšzināšanām) 120 stundas

EUR 355.72

 

EUR 106.72

 

Krievu valoda (ar priekšzināšanām) 120 stundas

EUR 355.72

 

EUR 106.72

 

Zviedru valoda bez priekšzināšanām 150 stundas

EUR 355.72

 

EUR 106.72

 

Franču valoda bez priekšzināšanām 120 stundas

EUR 355.72

 

EUR 106.72

 

Nodarbību grafiks:

Nodarbības ilgums un biežums var variēt atkarībā no dalībnieku vēlmēm un iespējām.

Vācu valoda:

Kursa sadalījums vācu valodā – 16 tēmas, kurās valoda tiek apgūta, izmantojot dažādas mācību metodes, tradicionālus uzdevumus un praktiskas nodarbības, darbu grupās, diskusijas, kā arī mācību ekskursijas, filmas, „galerijas” metodi, utt. Tēmas aptver gan ikdienas reālijas, piemēram, apģērbu, laika apstākļus un ēdienu, gan mazliet specifiskākas jomas, piemēram, biznesa vācu valodu, kultūru, mūziku, literatūru un globalizācijas jautājumus. Tiek apgūti arī gramatikas pamati un izspēlētas reālas dzīves situācijas, piemēram, lidostā, veikalā, uz ielas, utt. Uzsvars tiek likts arī uz Vācijas kultūrvides iepazīšanu.

Angļu valoda:

Tēmu sadalījums angļu valodā – 16 tēmas, kurās paredzēts mācīties valodu, izmantojot dažādas mācību metodes, tradicionālos uzdevumus un praksi, grupu darbu, diskusijas, kā arī mācību ekskursijas, filmas, galerijas metodi, utt. Tēmas aptver gan sadzīviskus priekšmetus, kā piemēram apģērbu, laika apstākļus un ēdienu, gan mazliet specifiskākus priekšmetus, piemēram, biznesa angļu valodu, kultūru, mūziku, literatūru un globalizācijas jautājumus. Tiek aptverti arī gramatikas pamati un izspēlētas reālās dzīves situācijas, piemēram, lidostā, veikalā, uz ielas, utt.

Zviedru valoda:

Līdzīgi arī zviedru valodā, kur ir 15 pamattēmas, par sadzīvē nepieciešamām lietām. Uzdevumu daudzveidība, piemērota dažādiem mācību stiliem. Tēmas gan par sadzīvē nepieciešamo un vienkāršas saskarsmes veicināšanu un radīšanu, gan praktiskām lietām (piemēram, telefonu zvani, veidlapu aizpilde mērķa valodā).  Tiek aptverti arī gramatikas pamati un izspēlētas reālās dzīves situācijas, piemēram, lidostā, veikalā, uz ielas, utt.

Franču valoda:

Tēmu sadalījums franču valodā, kur ir 20 pamattēmas par sadzīvē svarīgām lietām. Uzdevumu daudzveidība, piemērota dažādiem mācību stiliem. Tēmas gan par sadzīvē nepieciešamo un vienkāršas saskarsmes veicināšanu un radīšanu, gan praktiskām lietām (piemēram, telefonu zvani, veidlapu aizpilde mērķa valodā).  Tiek aptverti arī gramatikas pamati un izspēlētas reālās dzīves situācijas, piemēram, lidostā, veikalā, uz ielas, utt.

Mūsdienīgo pasauli nevar iztēloties bez valodu dažādības, un ja mēs vēlāmies atrast sev piemērotu vietu tajā, mums jāzina kaut viena svešvaloda. Svešvalodas zināšanas pavērs Jums jaunus apvāršņus, Jums būs iespēja ieraudzīt visu no cita redzespunkta, jo tās palielinās informācijas plūsmu, un tas, kam ir vairāk informācijas protams apsteigs tos, kuriem tās nav tik daudz.

Sīkāku informāciju var saņemt Mācību centrā ERFOLG, tālr. 65420019, 20371892 un NVA Daugavpils filiālē, tālr. 65484367, 26088168.

Lai Jums veicās šajā interesantajā un pārsteigumu pilnajā ceļā!

Bookmark and Share