Biedrība ERFOLG rīkoja “Kultūras balli”

er_sif_daug740

„Kultūras balle”

LABIE DARBI 740

Biedrība „ERFOLG” pastāvīgi organizē pasākumus Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, kā arī piedalās dažādos pilsētas pasākumos. Daugavpils pilsētas 740. gadu jubilejā biedrība „ERFOLG” kopā ar citām Daugavpils nacionālajām biedrībām  pilsētas svētku ietvaros 6.jūnijā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja pagalmā (Rīgas ielā 8, Daugavpils) no plkst. 12.25 līdz 13.25 rīkoja „Kūltūras balli”

Pasākumā piedalījās nacionālo minoritāšu biedrību radošie kolektīvi: biedrības „ERFOLG” ansamblis “Lorelei”, baltkrievu vokālais ansamblis „Kupalinka”, deju ansamblis „Ļanok”, vokāli instrumentālais ansamblis „Praleski”, čigānu kopienas kultūras attīstības biedrība “ME ROMA” ansamblis „Me Roma”, poļu jauktais koris „Promieņ” un tatāru nacionālās kultūras biedrība „VATAN ”.

Tā bija unikāla iespēja mazākumtautību pārstāvjiem prezentēt savu kultūru un  tradīcijas, iepazīstināt plašu auditoriju ar savas organizācija s darbību, parādīt sevi caur radošajām aktivitātēm. „Kultūras balle” apvienoja dažādus cilvēkus ar atšķirīgajām tradīcijām un kultūru Daugavpilī un Latgales  reģionā.  „Kultūras balle” apvienoja dažādas etniskās biedrības, kas ir neatņemama pilsētas daļa. Pasākuma laikā nacionālo minoritāšu pārstāvji prezentēja savu tautību,  tērpus,  dziedāja nacionālās valodās. Galvenā pasākuma tēma bija kultūru daudzveidība. Pasākums sniedza ieguldījumu starpkultūru attiecībās, palīdzēja cilvēkiem ar dažādām valodām un tradīcijām atrast kopīgo, palīdzēja  integrēt nacionālās minoritātes Latgales reģiona dzīvē. Savukārt, minoritāšu biedrībām bija iespēja iepazīstināt iedzīvotājus ar savu kultūru un tradīcijām.

DSC03293 DSC03359 DSC03351DSC03344 DSC03352DSC03382 DSC03387DSC03399DSC03343DSC03360DSC03372DSC03368DSC03367 DSC03363DSC03481