Daugavpilī notika otrā nacionālo minoritāšu biedrību pārstāvju tikšanās


image002daug_pilsetas_dome

Nacionālo minoritāšu biedrību pārstāvju tikšanās 2015.gada 14.janvārī Daugavpils domē projekta „Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā” ietvaros (līguma Nr.2013.EEZ/PP/2/MEC/034/049)

DSC_01232015.gada 14.janvārī plkst.15.00 Daugavpils Domē notika otrā nacionālo minoritāšu biedrību pārstāvju tikšanās, kuru vadīja Domes lietu pārvaldniece Olga Jesse.

Klātesošos uzrunāja Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Dukšinskis, kurš uzsvēra nacionālo minoritāšu nozīmīgumu Daugavpils pilsētā, vienotības un sadarbības iespēju meklēšanu, lūdza biedrības nākt ar savām idejām par pasākumiem, labiem darbiem un akcijām, kas veltītas Daugavpils 740.  jubilejai. Jānis Dukšinskis uzsvēra, ka lielākajā daļā Latvijas pilsētu ir nacionālo kultūras biedrību konsultatīvās padomes, bet Daugavpilī tādas nav. Pilsēta ir daudznacionāla, aktīvi darbojas dažādas nacionālās biedrības, tāpēc aicināja biedrību pārstāvjus apvienoties un izveidot NVO koordinēšanas padomi.

CAM00292Tikšanās laikā Daugavpils nacionālo biedrību pārstāvji darba kārtībā izskatīja vairākus patreiz aktuālus jautājumus.

O.Jesse stāstīja par Kultūras Ministrijas Mazākumtautību konsultatīvās komitejas paveikto mazākumtautību atbalstam 2014.gadā un par plānotiem pasākumiem 2015.gadā. O. Jesse sniedza informāciju par to, ka ar Kultūras Ministrijas atbalstu šobrīd notiek Latgales NVO projektu programma, kuras ietvaros nacionālās biedrības var iesniegt savu projektu līdz 26.janvārim. Kā arī, Latgalē plānots organizēt 2 seminārus nacionālo biedrību pārstāvju apmācībai projektu rakstīšanā, kuri ilgs 5 dienas.

CAM00293Nacionālo minoritāšu biedrību pārstāvji uzstājās ar 2015.gada aktivitāšu plāniem un tuvākajiem pasākumiem, lai izmantotu iespējas savstarpēji atbalstīt vienam otru, piedalīties aktivitātēs un sadarboties.

Sadarbība veiksmīgi turpinās. Nākošā tikšanās tiks organizēta Daugavpils pilsētas domes etniskajā centrā 2015.gada 18.februārī  plkst.15.00.

www.sif.gov.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.  Par publikācijas saturu atbild biedrība “ERFOLG”