Daugavpilī notikusi starpkultūru informatīvā diena

sad_platforma_kulMin_domeIMG_4560DSC02780Daugavpilī 13. martā norisinājās Starpkultūru informatīvā diena, kuras ietvaros trešo valstu valstspiederīgie un nepilsoņi, kā arī citi interesenti varēja piedalīties diskusijā „Kultūrdialogs un integrācija”, saņemt jurista un sociālā darbinieka konsultācijas, savukārt bērni un viņu vecāki – iesaistīties izglītojošā sarīkojumā „Raksti un zīmes”. Starpkultūru informatīvā diena notika Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Integrācijas ABC – 2” ietvaros. To rīkoja biedrība „Sadarbības platforma” ciešā sadarbībā ar Daugavpilī darbojošos biedrību „Erfolg” un Daugavpils pilsētas domi. Šāda pasākuma mērķis ir veicināt trešo valstu pilsoņu un Latvijas pilsoņu aktīvu sadarbību un pilsonisko līdzdalību, nevalstisko organizāciju, pašvaldības un iedzīvotāju iesaisti integrācijas un naturalizācijas procesu uzlabošanā.

IMG_4564DSC02783Tikšanās – diskusija „Kultūrdialogs un integrācija”norisinājās Daugavpils pilsētas domes telpās. Atbalstot starpkultūru informatīvās dienas norisi, diskusiju atklāja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Dukšinskis. J. Dukšinskis iepazīstināja klātesošos ar pašvaldības darbu sabiedrības saliedētības un starpkultūru dialoga procesos, akcentējot Daugavpils multikulturālo vidi: tajā dzīvojošās 77 tautības. Projekta „Integrācijas ABC – 2” vadītāja  Lauma Celma tikšanos turpināja, iepazīstinot ar projekta aktivitātēm, notikušajiem un gaidāmajiem pasākumiem.

IMG_4592Daugavpils pašvaldības attīstības departamenta Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļas vadītāja Olga Tolmačova prezentēja Daugavpils pašvaldības pozitīvo pieredzi sabiedrības integrācijas jomā.

IMG_4595Turpinājumā Rīgas un Daugavpils nevalstiskās organizācijas – biedrības „Radošā apvienība jauniešiem „Trepes” pārstāve Veronika Bernane, biedrības „Goraļ” valdes locekle Ilana Lisagora, biedrības „Erfolg” priekšsēdētāja Olga Jesse – dalījās ar pozitīvās pieredzes stāstiem starpkultūru dialoga attīstīšanā.

IMG_4596DSC02798Daugavpilī aktīvi darbojas 17 mazākumtautību biedrības. Tikšanās noslēgumā apmeklētājiem bija iespēja iepazīt dažas mazākumtautību kultūras. Klātesošajiem muzikālus un deju priekšnesumus sniedza krievu kultūras centrafolkloras ansamblis „Slavjanka”, „Baltkrievu kultūras centra” un baltkrievu biedrības „Uzdim” vokālais ansamblis “Praļeski”, lietuviešu biedrības „Rasa” ansamblis „Rasa”, biedrības „Erfog” ansamblis „Lorelei” un čigānu kultūras attīstības biedrības „Me Roma” ansamblis „Me Roma”.

DSC0277515Paralēli tikšanās – diskusijai  Daugavpils domes telpās trešo valstu valstspiederīgie un nepilsoņi varēja saņemt jurista un sociālā darbinieka konsultācijas.

Kā arī Daugavpils 16.vidusskolā piedalīties interaktīvā, izglītojošā sarīkojumā bērniem ar ģimenēm „Raksti un zīmes”, kurā   radošās un izzinošās mākslas, mūzikas un deju nodarbībās izzināt līdzīgo un atšķirīgo dažādu tautu kultūrā un tradīcijās.

Informatīvās dienas noslēgumā tās dalībnieki apmeklēja Daugavpils Marka Rotko mākslas centru.

12IMG_4598Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu аtbild biedrība „Sadarbības platforma”. 75% no projekta finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, nacionālais līdzfinansējums – 25%.