Daugavpils jaunieši seko līdzi iespējām!

image001

2015. gada 1. augustā startēja projekts „Seko līdzi iespējām”, kura ietvaros notika pirmā radošā laboratorija „Jauniešu līdzdalība – Jaunatnes NVO ieguldījums Daugavpils pilsētas dzīvē”. Jauniešiem tika dota iespēja iedziļināties jautājumā par nevalstiskajām organizācijām, jauniešu līdzdalību pilsētas dzīvē, un labās prakses piemēriem brīvprātīgā darba veicējiem.

Jaunieši apsprieda tādas tēmas, kā rakstīt projektus, pie kā vērsties, lai saņemtu atbalstu un informāciju no pašvaldības, lai realizētu savu projektu. Kas ir nepieciešams, lai sāktu rakstīt projektu un kā to realizēt dzīvē. Tika aizskarts jautājums, kā iestāties organizācijā un kā sameklēt sev interesējušo organizāciju, kurā pats vēlas darboties. Kā arī jaunieši tika informēti – kā var jaunietis izveidot savu organizāciju/ biedrību.

Uz šīm atbildēm tika rastas atbildes kopā ar  biedrības „Erfolg” vadītāju Olgu Jessi, kura dalījās ar savu pieredzi kā brīvprātīgā darba veicēja, kā biedrības vadītāja, kā Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece.

Jaunieši iepazinās ar metodēm, kā viņi var ietekmēt Daugavpils pilsētas attīstību, un kā pati Daugavpils pilsēta var palīdzēt attīstīt jauniešu intereses un mērķus.

Šī tikšanās notika Jauniešu neformālās izglītības centrā, kur radošajā laboratorijā pulcējās Daugavpils pilsētas jauniešu organizāciju un biedrību pārstāvji, kā arī jaunieši kas nepārstāv nevienu organizāciju, bet ir ieinteresēti savas pilsētas un jauniešu attīstībā un labākas dzīves meklējumos.

DCI 05263Nākamā tikšanās – radošā laboratorija „Brīvprātīgā darba nozīme karjeras izveidē”, notiks 8. augustā no plkst.14:00 līdz 17:00, Jauniešu neformālās izglītības centrā, Varšavas ielā 45. Jauniešu organizācijas, biedrības un paši jaunieši tiek aicināti apmeklēt arī nākamo projekta „Seko līdzi iespējām” laboratoriju. Pēc oficiālās daļas no plkst. 17:00 līdz 20:00 neformālā gaisotnē ir iespēja apmeklēt diskotēku ar jautrām aktivitātēm.

Uz tikšanos 8. augustā!

Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā pašvaldības projektu konkursā Daugavpils pilsētas domei tika dota iespēja realizēt projektu “Seko līdzi iespējām”, lai veicinātu savas pilsētas jauniešu līdzdalību un aktīvo dzīvesveidu, kā arī celt lokālo patriotismu ar neformālās mācīšanās aktivitātēm.

Papildus informācija:

Gunita Vanaga

Jaunatnes departamenta

Vadītāja pienākumu izpildītāja

27069620