Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā

image002image006

 

 

 

 

www.sif.lv    www.eeagrants.lv    www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī publikācija ir  veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Partneris Daugavpils pilsētas dome. Par publikācijas saturu atbild biedrība “ERFOLG”.

„Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā”

No 01.11.2014. līdz 01.11.2015. biedrība „ERFOLG” Daugavpilī,  īstenos projektu „Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā”.

Projekta mērķis ir integrēt etnisko minoritāšu pārstāvjus Latgales reģiona dzīvē, iepazīstinot viņus ar latviešu kultūru, tradīcijām, valodu. Kā arī veicināt sadarbību etnisko minoritāšu pārstāvju starpā kopīgo problēmjautājumu risināšanā un NVO kapacitātes celšanā, prezentējot viņu kultūru Latgales reģiona iedzīvotājiem.

Projekta aktivitātes aptvers plašu auditoriju un iekļaus minoritāšu pārstāvju bērnus (no 6 – 12 gadiem), jauniešus,  pieaugušos (no 18 gadiem) un NVO, kuri pārstāv mazākumtautības. Projektā paredzētās aktivitātes veicinās dialogu starp dažādam NVO pārstāvjiem, palīdzēs izstrādāt efektīvus risinājumus cilvēkiem ar dažādu kultūru un tradīcijām. Projekta laikā dalībniekiem būs iespēja iemācīties latviešu valodu, vairāk uzzināt par latviešu kultūru un tradīcijām, apmeklēt ievērojamus Latgales reģiona kultūras pieminekļus. Tas palīdzēs minoritāšu pārstāvjiem veiksmīgāk integrēties sabiedrībā, jo tieši starp valodu, vēstures izzināšanu un komunicēšanu notiek saliedētas sabiedrības veidošanās process.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

Aktivitātes pieaugušajiem (no 18 gadiem)    

 • Latviešu valodas kursi cittautiešiem  (A2 un B1 līmenis).
 • Tiks izsniegti sertifikāti par valodas kursa apgūšanu!

Norises laiks: 2014.gada decembris – 2015.gada aprīlis

Aktivitātes bērniem ( 6 – 12 gadi)

Neformālās izglītības skola:

 •  latviešu valodas    apgūšana,
 • aktivitātes telpās un svaigā gaisā,
 • ekskursijas Daugavpilī un Latgalē.

Skola ilgs 3 nedēļas, tiks rīkota  jūlijā.

 • Zīmējumu konkurss „Kultūru dažādība” (2015.gada septembris)

Aktivitātes Nevalstiskajām  Organizācijām, kuras darbojas mazākumtautību jomā

 • Kultūras balle (maijs);
 • Koordinēšanas padomes starp NVO izveide (2014.novembris – 2015.gada maijs);
 • Sadarbības līguma  starp NVO noslēgšana (2015.gada maijs);
 • Semināri „NVO kapacitātes stiprināšanas koncepcija” (2015.gada jūnijs – septembris);
 • NVO pārstāvju (koordinēšanas padomes) tikšanās ar Daugavpils, Jēkabpils un Rēzeknes domes pārstāvjiem (2015.gada septembris – novembris);
 • NVO mazākumtautību forums (2015.gada novembris).

Projekta ietvaros tiks veidots:

 • informatīvais kalendārs „Nacionālās minoritātes Latgalē”,
 • filma par Latgales reģionā dzīvojošām etniskām minoritātēm „Latgales kultūrmantojums”.

Papildus informācija:
Biedrība „ERFOLG”
Adrese: Cietokšņa iela 44, Daugavpils
Тālrunis: 20371892, 65420019
erfolg@inbox.lv   www.erfolg.lv