Izspēlē savu dzīvi pats

1_minTiek uzsākts projekts par jauniešu karjeru

„Izspēlē savu dzīvi pats” ir biedrības ERFOLG jauniešu iniciatīvu projekts par karjeras tēmu. Projekta laikā – veselu gadu, tiks īstenotas apmācības, ekskursijas, pieredzes apmaiņas stāsti Daugavpils jauniešiem un visiem interesentiem. Projekta laikā, iesaistot dažādus jauniešus un skolēnus, tiks izveidota karjeras spēle – jauna metode karjeras jautājumu aktualizēšanai un risināšanai skolās un jauniešu centros.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti, pilsonisko apziņu un iesaistīšanos darba tirgus procesos Latvijā un Eiropā. Kā arī veicināt dažādu kultūru un sociālo grupu jauniešu iekļaušanu vietējā sabiedrībā. Projekta galvenie uzdevumi ir organizēt Daugavpils jauniešiem dažādas neformālās aktivitātes par karjeras tēmām, sarīkot izzinošas ekskursijas uz Daugavpils uzņēmumiem. Nodrošināt jauniešiem iespēju satikties ar veiksmīgiem un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Noorganizēt apmācības par karjeras tēmām Daugavpils vispārizglītojošās iestādēs. Projekta ilgtspējības nodrošināšanai tiks izveidota karjeras spēle, kas tiks izplatīta skolās, jauniešu centros un biedrībās. Projektā tiek aicināti piedalīties jaunieši, skolotāji, karjeras speciālisti, uzņēmumu vadītāji un citi, kuriem ir svarīga karjera un Latvijas jauniešu nākotne.

Precīzākas ziņas par projekta posmiem un aktivitātēm tiks sniegtas papildus. Projekta īsteno biedrība „ERFOLG” sadarbībā ar programmu „Jaunatne darbībā” un ERFOLG. Vairāk informācijas var uzzināt biedrības mājas lapā (www.erfolg.lv) un zvanot uz tālruņiem 654 20019, 20371892.

Artura Afisa labots1

Bookmark and Share