Jauniešu izrādes „Čigāni Latvijas mežos, mājās un tirgos” izveidošana

logo+8_minNoslēdzās projekts „Jauniešu izrādes „Čigāni Latvijas mežos, mājās un tirgos” izveidošana”

Biedrība „Me Roma” sadarbība ar biedrību „ERFOLG” un ar ES programmas „Jaunatne darbībā” atbalstu  realizēja jauniešu iniciatīvas projektu „Jauniešu izrādes „Čigāni Latvijas mežos, mājās un tirgos” izveidošana”. Projekta dalībniekiem piedaloties izrādē tika dota iespēja apgūt daudzas psiholoģiskas iemaņas – pārliecinātību, prasmi izteikties, izpaust dažādas emocijas, komunikācijas prasmes, spēju sastrādāties, iegūt jaunas zināšanas neformālā un formālā pieejā lietām kā arī gūt nenovērtējamu prasmi strādāt komandā, jo visi kopā darbojās kopēja mērķa sasniegšanā.

Projekta dalībniekiem aktivitātes sākās ar projekta dalības pieteikumu aizpildīšanu. Pamatojoties uz saņemtajiem projekta pieteikumiem un pieteikumu iesniedzēju vēlmēm tika nolemts samazināt minimālo dalībnieku vecumu, līdz ar to projektā piedalījās jaunieši vecumā no 13 – 30 gadiem. Tālāk sākās mēģinājumi un izrādes izveidošanas process, kura laikā jaunieši tika iesaistīti neformālās lomu spēles, kas palīdzēja nojaukt sociālās un kultūras barjeras, tādējādi radot draudzīgu, vienotu vidi.

image008Projekta laikā veidotā jauniešu izrāde „Čigāni Latvijas mežos, mājās un tirgos” bija balstīta uz Jura Leimaņa grāmatas “Čigāni Latvijas mežos, mājās un tirgos ” motīviem. Juris Leimanis (1916–1973) ir ievērojamā romu kultūras darbinieka, Jāņa Leimaņa (1868–1950) audžudēls. Visu savu mūžu dzīvojis un strādājis Ventspils ostā, organizējis romu ansambli un Ventspilī veidojis grandiozus etnogrāfiskus uzvedumus (60. gados iestudējis romu kāzas). Šī grāmata tika izvēlēta par pamatu teātra izrādei tāpēc, ka projekta mērķis bija popularizēt romu kultūru, ka arī attīstīt un pilnveidot romu jauniešu iekļaušanos sabiedrībā, lai arī viņiem rastos iespēja brīvi un nepiespiesti kontaktēties ar citu tautību jauniešiem. Tika rīkoti grāmatu vakari, kas ļāva dalībniekiem izprast Jura Leimaņa emocijas un sajūtas, kuras viņš ir paudis sava grāmatā „Čigāni Latvijas mežos, mājās un tirgos”.

Lai attīstītu savu radošo potenciālu un ar prieku un gandarījumu pašizpaustos radošajā darbība, projekta aktivitāšu laikā daži jaunieši piedalījās biedrības „ERFOLG” un biedrības „Serža Li mākslas sintēzes biedrība” organizētajā pasākumā „Ģimenes svētki Zoomaifest”, kas veltīti Eiropas dienai. Latgales zoodārzā bija organizēts mākslas sintēzes koncerts un citas radošas darbnīcas. Koncerta gaita jaunieši ar mākslas sintēzes veidu un starpniecību tika iepazīstināti ar dažādu Eiropas tautību kultūru un to tradīcijām, kas veicināja kultūrmākslas izglītošanas, attīstīšanas un audzināšanas satura bagātināšanu sabiedrībā jauniešu vidē. Pateicoties pasākumam popularizējās un paplašinājās Daugavpils jaunatnes zināšanas par vācu, latviešu, romu un poļu kultūras tradīcijām, tika iepazīts, pieņemts citu Eiropas tautu kultūras mantojums, saglabājot savas kultūras identitāti.

image010Nozīmīga aktivitāte, kas tika organizēta projekta ietvaros, bija jauniešu sagatavotā izrādes fragmenta  demonstrējums Daugavpils pilsētas svētkos lielam cilvēku skaitam. Projekta „Jauniešu izrādes „Čigāni Latvijas mežos, mājās un tirgos” izveidošana” dalībnieki kopā ar muzikālo ansambli „Ame Roma” Daugavpils pilsētas svētkos piedalījās koncertos ar saviem priekšnesumiem, kā arī pilsētas iedzīvotāji vizinājās krāšņajā zirga pajūgā. Svētku laikā ansambļa „Ame Roma” un izrādes „Čigāni Latvijas mežos, mājās un tirgos” pārstāvji piedalījās koku apadīšanas akcijā „Urban knitting” kopā ar biedrības „ERFOLG” pārstāvjiem. Pilsētas iedzīvotāji ieguva iespēju izbaudīt Romu tautības pārstāvju priekšnesumus un piedalīties biedrības aktivitātē ar zirga pajūgu, kas tika ļoti pozitīvi uztverta iedzīvotāju vidū. Daugavpils pilsētas Centrālais parks tika izrotāts pilsētas svētkiem.

Kā vel viena projekta aktivitāte bija radošo darbnīcu organizēšana projekta dalībniekiem, kuras tika veltītas Lieldienu, Mātes dienas un Līgo svētku tematikai. Katras darbnīcas ietvaros jaunieši ne tikai iemācījās apgleznot stiklu, pīt Jāņu vainagus un izgatavot Lieldienu dekorācijas un pavasarīgus suvenīrus, bet arī piedalījās diskusijās radošo darbnīcu laikā. Katras radošās darbnīcas laikā aktuāla bija diskusija, kura balstījās uz svētku tematiku, kur dažādu tautību jaunieši nepiespiesti un brīvi stāstīja par konkrēto svētku tradīcijām, paražām un pašu svētku svinēšanu, tas tika darīts, lai arī citu tautību pārstāvjiem rastos iespaids un sapratne par to cik dažādas mēdz būt tautas, un ka vienus un tos pašus svētkus var svinēt dažnedažādos veidos.

Pirmā izrāde notika 2013.gada 8.septembrī Daugavpils centrālajā parkā – lielajā ikgadējā pasākumā – jauniešu festivālā „ARTIŠOKS”, ko jau otro gadu rīko Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departaments. Festivāls ARTIŠOKS ir dažādu sporta veidu, radošo darbnīcu un ekstrēma teritorija, kur jauniešiem ir iespēja iepazīties ar dažādām pilsētas organizācijām, to piedāvājumiem. Šis festivāls tika izvēlēts sakara ar to, ka viņu apmeklē ievērojams skaits cilvēku ne tikai Daugavpils pilsētas iedzīvotāji, bet arī to viesi.

image012Visi projekta dalībnieki piedaloties izrādē apguva daudz dažādu un noderīgu psiholoģisku iemaņu – jaunieši kļuva pārliecinātāki, spēja izteikties, varēja brīvi paust dažādas emocijas ko viņi izjūt, veicināja savas komunikācijas prasmes, ieguva nenovērtējamu pieredzi strādājot ar citu tautību pārstāvjiem, apguva jaunas zināšanas neformālā un formālā pieejā lietām, strādāja komandā kopējā mērķa labā, kā arī ieguva sev daudz jaunu draugu. Kā arī jaunieši sāka orientēties brīvprātīgā darba jautājumos, iespējams, pat paši vēlēsies piedalīties kādā no tādiem projektiem un kļuva iecietīgāki pret citām kultūrām, veidojot kopīgu sadarbību arī turpmākajā dzīvē.

Galvenā projekta aktivitāte bija izrādes „Čigāni Latvijas mežos, mājās un tirgos” pirmizrāde. Neskatoties uz to, ka projekta dalībnieki pirmo reizi uzstājās, skatītāji uzņēma jauniešus ļoti pozitīvi un sirsnīgi aplaudēja. Izrāde „Čigāni Latvijas mežos, mājās un tirgos” viņiem patika. Galvenie projekta mērķi tika sasniegti ar klasiskā teātra žanra palīdzību, popularizējot sabiedrībā romu nacionālās mākslas un bagātās kultūras vērtības un tradīcijas, popularizējot, paplašinot un attīstot romu kopienas etnisko kultūras mantojumu mūsdienu kultūras un mākslas daudzveidības ietvaros.

image013


Bookmark and Share