Konkurss – „Zīmējumi stāsta pasakas”

Без имени

NOLIKUMS PAR ZĪMĒJUMU KONKURSU

„Zīmējumi stāsta pasakas”

No 14.04.2016 līdz 20.05.2016

tiek rīkots atklāts zīmējumu konkurss

Konkursa mērķis: bērnu talantu atklāšana.

Konkurss tiek virzīts uz:

  • radošuma un daudzpusīguma attīstīšanu;
  • bērnu radošo spēju attīstīšanu un plašākas sabiedrības iepazīstināšanu ar viņu darbiem;
  • sabiedrības uzmanības piesaistīšanu vācu bērnu literatūras darbiem.

Konkursa norises vieta: Latvija

 

Uzdevums:

  • Uzzīmēt ilustrācijas brāļu Grimmu pasakām, šim nolūkam izvēloties noteiktu pasakas fragmentu.
  • Darba tehnika – jebkura

 

  • Dalībnieku vecumam nav ierobežojuma;
  • Kopīgs darbs ar vecākiem bērniem pirmsskolas vecumā ir tikai apsveicams;
  • Zīmējums var būt individuāls vai kolektīvs darbs.

 

Uz konkursam iesniegtajiem darbiem jānorāda:
– Vārds uzvārds;
– Vecums, skolēniem – klase, skola;
– Pasakas nosaukums;
– Kontaktinformācija: e-pasts un tālruņa numurs;

– pielikumā kopā ar zīmējumu ir jābūt arī attiecīgajam pasakas fragmentam;
– Viens dalībnieks var iesniegt vairākus darbus konkursam;
– Darbi, kas parakstīti vācu valodā – saņems papildus punktu.

Dalībnieki ir atbildīgi par trešo personu autortiesību pārkāpumiem.

Konkursa dalībnieks, iesniedzot pieteikumu, pauž konkursa organizatoriem savu piekrišanu bezatlīdzīgai savu darbu publikācijai biedrības „ERFOLG” pasākumos un (vai) biedrības mājas lapā/„ERFOLG” lapā sociālajos tīklos.

Konkursa dalībnieku darbu izstāde un apbalvošanas ceremonija notiks ģimenes svētku «Zoomaifest» ietvaros 28.05.2016.

Konkursa uzvarētāji saņems vērtīgas balvas.

Pieteikums dalībai konkursā ir jāiesniedz līdz 20.05.2016.

Pieteikumus dalībai konkursā pieņem organizatoriskā komiteja:

zīmejumu konkurss_lv

Adrese: Biedrībā ERFOLG, Cietokšņa ielā 44, Daugavpilī

Tālrunis: 65420019, m. t. 20371892

e-pasts: erfolg_biedriba@outlook.com, erfolg@inbox.lv

Mājas lapa: www.erfolg.lv

Mūsu Facebook lapa: https://www.facebook.com/erfolg.biedriba/