Konkurss “Eiropas mirklis 2014”

er_mentors_sergeKatra Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts rotācijas kārtībā uz sešiem mēnešiem kļūst par prezidējošo valsti un vada ES Padomes darba norisi. Latvijas prezidentūra ES Padomē norisināsies 2015.gada pirmajā pusē. Latvija pārņems prezidentūru no Itālijas un nodos to Luksemburgai. Tāpēc, pateicoties šim svarīgajam notikumam, Latvijai piedāvājam aktualizēt jauniešu interesi par ES dalībvalstīm, izvēloties sev visinteresantāko, vistuvāko  un vismīļāko (ES) dalībvalsti vai visnozīmīgāko notikumu tajā, un pārstāvet to uzvedumā.

Konkursa mērķis:
Dot iespēju Daugavpils izglītības iestāžu 8.-12. klašu skolēniem piedalīties komandas konkursā un parādīt dejošanas, mūzikas un aktiermākslas prasmes uz skatuves

Konkursa uzdevumi:

 • Veidot jauniešu izpratni par Eiropas Savienības kultūras daudzveidību un vērtībām.
 • Attīstīt jauniešu ētisko kompetenci.
 • Attīstīt prasmi brīvi uzstāties uz skatuves.
 • Iemācīt jauniešus darboties komandā ar vienaudžiem.
 • Veicināt sadarbību starp skolām.

Konkursa rīkotāji:
Biedrība „Erfolg”, biedrība „Mentors” un  “Serža Li mākslas sintēzes biedrība”

Konkursa dalībnieki:
Daugavpils izglītības iestāžu 8.-12. klašu skolēni.

Noteikumi un kārtība:

 1. No katras skolas var piedalīties viena komanda.
 2. Katra komanda gatavo priekšnesumu, kurā atspoguļo ES daudzveidību, piemēram, prezentējot kādas Eiropas dalībvalsts kultūrmantojumu, valodu, tradīcijas.
 3. Pieteikties konkursam var līdz 2014.gada 5.decembrim, atsūtīt pieteikumu uz e-pastu: erfolg@inbox.lv. Pieteikumu var lejupielādēt šeit ➡ .
 4. Konkurss tiks organizēts 2014.gada 17.decembrī, plkst. 16:00 Daugavpils 13.vidusskolas aktu zālē.
 5. Konkursa ģenerālmēģinājums notiks 2014.gada 16.decembrī, plkst. 16:00 Daugavpils 13.vidusskolas aktu zālē (nepieciešamo mūziku ņemt līdzi zibatmiņās).
 6. Konkursa laikā dalībniekus var fotografēt un filmēt. Fotogrāfijas un video tiks publiskotas.
 7. Konkursa priekšnesums nevar būt ilgāks par 10 minūtēm un īsāks par 2 minūtēm.
 8. Uzstāšanās laikā var izmantot dekorācijas, iepriekš saskaņojot drošības tehnikas jautājumus ar organizatoriem.
 9. Konkursa dalībniekus vērtē žūrijas komisija.
 10. Dalībniekus žūrija vērtē aizklātā veidā, konkursa rezultāti tiks apkopoti konkursa vērtēšanas protokolā.
 11. Žūrijas viedoklis netiks apstrīdēts un pārskatīts.
 12. Konkursa rezultāti būs pieejami 15-30 minūšu laikā.
 13. Visas komandas tiks  apbalvotas ar pateicības rakstiem par dalību konkursā un katra komanda saņems balvu par dalību, bet konkursa uzvarētāji par 3.,2.,1.vietu saņems diplomus un vērtīgas balvas.
 14. Uzstāšanās netiks vērtēta, ja būs saredzama vardarbības, alkohola un smēķēšanas propaganda, ja konkursa dalībnieki ar necieņu  izturēsies pret valsti un sabiedrību.

Piezīme :
Konkursa organizētājs var mainīt konkursa nolikuma noteikumus, ja konkursa norises laikā rodas šāda nepieciešamība. Konkursa dalībnieki tiks savlaicīgi informēti par visiem veiktajiem grozījumiem.

Sīkāka informācija:

Biedrība „ERFOLG”
Cietokšņa iela 44, Daugavpils
65420019, 20371892
erfolg@inbox.lv
www.erfolg.lv

Biedrība „MENTORS”
Valkas iela 4a, Daugavpils
26231969, 26827841
ludmilak46@inbox.lv

Konkursa “Eiropas mirklis 2014” vērtēšanas kritēriji.

Uzveduma atbilstība konkursa tēmai.

 

Uzveduma oriģinalitāte un popularitāte.

Uzveduma sižets.

 

 

 

Aktuālo (ES) jautājumu  vai notikumu atspoguļojums uzvedumā. Kustību, tērpu un aksesuāru izvērtējums.
0,1,2,3 0,1,2,3 0,1,2,3 0,1,2,3 (0,1,2,3)x2

0 – Neatbilst kritērijam.
1 – Nepietiekami atbilst kritērijam.
2 – Daļēji atbilst kritērijam.
3 – Pilnīgi atbilst kritērijam.