„Wonders of winter” aktivitātes Daugavpilī, ka veselīga dzīvesveida labas prakses piemērs.

Daugavpilī pulcējas 30 jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem no Latvijas, Portugāles, Rumānijas, Maķedonijas un Spānijas, ar domu izbaudīt ziemas burvību Latvijā, kā arī iepazīt aktīva un veselīga dzīvesveida formulas no pārstāvētām valstīm. Astoņu dienu laikā dalībnieki iepazinās ar vairākiem paņēmieniem, kā lietderīgi pavadīt ziemas laiku caur veselīga dzīvesveida aktivitātēm gan telpās, gan laukā, attīstīja prasmes un iemaņas, personīgo izaugsmi, popularizēja veselīgu dzīvesveidu Daugavpils iedzīvotāju vidū, t.sk. veica pasākumus fizisko aktivitāšu veicināšanā, aktualizēja veselīga uztura ieteikumus dažādām sabiedrības grupām, u.c.
DSC09822

Projekta mērķis bija veicināt jauniešu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, uzlabojot vispārējo dzīves kvalitāti.

Mērķis tika sasniegts caur sekojošiem uzdevumiem:

– Pilnveidojot jauniešu zināšanas, uzlabojot prasmes un iemaņas par veselīga dzīvesveida aktivitātēm ziemā gan telpās, gan laukā;

– Nodrošinot jauniešu prasmju un iemaņu attīstību un personīgu izaugsmi;

– Īstenojot veselīga dzīvesveida popularizēšanu Daugavpils iedzīvotāju vidū;

– Veicot pasākumus fizisko aktivitāšu veicināšanā;

– Aktualizējot veselīga uztura ieteikumus dažādām sabiedrības grupām;

– Attīstot radošumu un kultūru;

– Veicinot starpkultūru dialogu, sociālo iekļaušanu un solidaritāti;

– Nodrošinot jauniešu apmaiņas projektu un iesaistot tajā jauniešus no Latvijas un citām Eiropas valstīm;

– Veicinot starpkultūru komunikāciju iepazīstot dažādas kultūras Eiropā;

– Izpētot iespējas apmierināt savas vajadzības pēc zināšanām, prasmēm un iemaņām par veselību, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu; dzīves kvalitātes uzlabošanu.

– Veicot sociālo darbu un nodrošinot noslēguma pasākuma aktivitātes un veiksmīgi noorganizējot publisko pasākumu.

DSC09760

Visas projektā izmantotās metodes (prāta vētras, diskusijas, intervijas, individuālais, pāru, grupu un komandas darbs, ledus laušanas, komandu veidojošās aktivitātes, uzlādētāji, radošās darbnīcas, ideju vētras, prezentācijas, spēles, world cafe, utt. ) veicināja  starpkultūru dialogu un jauniešu mobilitāti,  tika nodrošināta jauniešu prasmju, iemaņu attīstība un personīgā izaugsme, kā arī tika sasniegts projekta izvirzītais mērķis – veicināt jauniešu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, uzlabojot vispārējo dzīves kvalitāti. 

Galvenās aktivitātes tika vērstas uz jauniešu izglītošanu un aktīvu līdzdalību sekojošās aktivitātēs: Daugavpils Olimpiskā centra apmeklējums, ielu intervija, pirts apmeklēšana, “Reāls piedzīvojums” Stropu slēpošanas trasē, zibakcijas: “Sniegavīri par aktīvu dzīvesveidu!”, “Mēs par pareizu uzturu”, vērienīga publiskā pasākuma organizēšana “Sniega diena” Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem: sporta un vides spēles, radošās darbnīcas. Pasākumā “Sniega diena” bija ļoti daudz apmeklētāju, ļoti veiksmīga izdevās sadarbība ar pašvaldības iestādēm, t. sk. ar Daugavpils sporta un jaunatnes departamentu. Notika vairākas aktivitātēs visu vecumu grupām, īpaši jauniešiem. Pasākums veicināja jauniešu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, uzlaboja vispārējo dzīves kvalitāti, tika pievērsta jauniešu uzmanība ziemas sporta veidiem un aktivitātēm uz sniega un projekta dalībnieki ieguva lielisku pieredzi publiska pasākuma organizēšanā. Pateicoties biedrības “ERFOLG” iniciatīvai Sniega diena Stropu estrādē ka pilsētas publiskais pasākums notika pirmo reizi un tā pulcēja ap 600 cilvēku. Bērniem, jauniešiem, ģimenēm un senioriem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, tādā veidā izbaudot sniegu un labvēlīgo laiku.

photo11

Sniega dienas dalībnieki meta zābaku, vilka virvi, slidinājās no kalniņa, izmēģināja ziemu ar visām maņām, izmeta savu vai biedrības „Erfolg” aizdoto telefonu, kā arī skrēja basām kājām.

Pasākuma ietvaros dalībniekiem tika izdalītas kartes ar dažādu aktivitāšu atrašanās vietu. Sakrājot vismaz 6 zīmodziņus par piedalīšanos aktivitātēs dalībnieki varēja saņemt dažādas piemiņas balvas un saldumiņu.

Bērniem bija iespēja izmeģināt zīmēt uz sniega un piedalīties konkursā par oriģinālākajām ragaviņām. Ragaviņu konkursā 1.vietu ieguva Innas un Arinas „Sniega kraliene” ragaviņas, 2.vieta tika piešķirta Oļesjas un Darinas ragaviņām „Jūras eņģelis” un 3. vietu ieguva ragaviņas ar nosaukumu „Sniega gājēji” kuras veidoja Varvara.

Pēc projekta noslēgšanās dalībnieki bija ieguvuši pieredzi un zināšanas, lai turpmāk līdzdarbotos labāku dzīves apstākļu un labvēlīgas apkārtējās vides veidošanā savā pagastā, pilsētā, novadā vai valstī. Aktivitātes palīdzēja labāk izprast savu motivāciju, kā arī apgūt nepieciešamās prasmes saliedētās komandas darbam. Projekta laikā jaunieši attīstīja savu personīgo izaugsmi, prasmes un iemaņas, ieguva noderīgas zināšanas un pieredzi, kā arī pierādīja sevi.

Безымянный

Projekts tika realizēts ar Erasmus+: Jaunatne darbībā atbalstu.

https://youtu.be/2uXfFLAOKBs

https://projectwondersofwinter.blogspot.com/