Dialogs tautību starpa notiek veiksmīgi

Par projekta ”Dialoga  veicināšana starp Latvijas romu kopienām un sabiedrību” rezultātiem

 

Čigānu kultūras attīstības biedrība „Me Roma” veiksmīgi realizēja projektu ”Dialoga  veicināšana starp Latvijas romu kopienām un sabiedrību”.

 

Biedrība projekta ietvaros piedāvāja romiem iespēju integrēties sabiedrībā. Projekta īstenoto aktivitāšu un pasākumu laikā projekta dalībnieki varēja izpausties, lietderīgi pavadīt laiku un justies kā pilntiesīgi sabiedrības locekļi.

Projektā tika iekļauts noteikts sociālais atbalsts maznodrošinātajām personu grupām, tika sniegts atbalsts veselības un higiēnas pamatos.

  1. Bezmaksas veļas mazgātava.

Tika sniegta iespēja bezmaksas izmantot veļas mazgātavas pakalpojumus, kā rezultātā biedrība atviegloja romu ikdienišķo dzīvi. Sekmēja pašcieņas izaugsmi un sabiedrības attieksmes izmaiņas uz pozitīvo pusi.

Tika organizēta bezmaksas veļas mazgātava, žāvētava un gludināšanas pakalpojumi. Veļas mazgātavas apmeklējumi notika pēc iepriekšēja pieraksta, lai izvairītos no rindu veidošanās.

 

  1. Izjādes ar zirgu pajūgu pa pilsētu.

Tas kalpoja kā tūrisma objekts. Ikviens, kas vēlējās varēja nesteidzīgi iepazīt Daugavpils pilsētu un tās vēsturi braucot zirga pajūgā. Romi sniedza iedzīvotājiem šos pakalpojumus, popularizēja savu kultūru un pievērsa sabiedrības uzmanību.

 

  1. Publiskie pasākumi.

Tika organizēti kultūras pasākumu komplekss.

Notika publisko pasākumu rīkošana svētku laikā.

Biedrības pārstāvji organizēja un vadīja dažādas tematiskās radošās darbnīcas, publiskos pasākumus.

 

Iesaistīšanās Daugavpils pilsētas svētku pasākumos.

Sociālo un publisko pasākumu kopums, kuru organizēja un atbalstīja biedrība „Me Roma”, sekmēja gan romu integrāciju Daugavpils sabiedrībā, gan uzlaboja viņu sarežģīto sociālo stāvokli.

Sniedzot iespēju romiem lietot bezmaksas veļas mazgāšanas pakalpojumus, mēs atvieglojām daudzu romu ģimeņu ikdienišķo dzīvi un sekmējām viņu pašcieņas izaugsmi gan viņu, gan sabiedrības skatījumā.

Zirgu izjādes ar pajūgu sekmēja pozitīva romu tēla veidošanos sabiedrībā. Pilsētas iedzīvotājiem tika piedāvāta iespēja izbraukt pa pilsētu karietē, kurā iejūdz zirgu.

Publisko pasākumu kopums sniedza iespēju romiem iesaistīties pilsētas dzīvē, uzstājoties ar dziesmām un dejām, sekmējot savu radošo spēju attīstību, kā arī lietderīgi pavadīt brīvo laiku.

Svinīgo pasākumu laikā tika organizētas radošās darbnīcas. Darbnīcas tika veltītas noteiktai svētku tematikai, bērnu un jauniešu radošajai izaugsmei.

Visi pasākumi veicināja romu tautas integrāciju sabiedrībā, kā arī pozitīvu romu tautas tēlu.

 

Projekta organizatori: Čigānu kultūras attīstības biedrība „Me Roma” sadarbībā ar organizāciju «Erfolg» . Projekts tika īstenots pateicoties Daugavpils domes Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda atbalstam.