„Dzīvot aktīvi, veselīgi un zaļi -tā ir mana izvēle!”

Lai veicinātu bērnu un jauniešu izpratni par aktīvu, veselīgu dzīvesveidu, vidi un dabu un motivēt aktīvai darbībai tika organizētas vairākas aktivitātes.

 1. Bērnu un jauniešu nometne „Dzīvot aktīvi, veselīgi un zaļi – tā ir mana izvēle!” Tika iesaistīti 25 dalībnieki gan bērni, gan jaunieši. Izglītojošās nodarbības un pasākumi.

35542747_1902245746460578_9046074829098188800_o 35644609_1902245603127259_2497621764360634368_o

 • Veselīgs uzturs. Notika tikšanās ar veselīga uztura konsultanti, izzinošas un praktiskas nodarbības pie medicīnas māsas.
 • Fiziskās aktivitātes. Notika tikšanās ar biedrības „Ielu vingrošana” treneri, praktiskās nodarbības. Aktīvā atpūta – spēles, sacensības, stafetes parkā.
 • Nodarbība par dienas režīma nozīmīgumu un balansētu dzīvesveidu.
 • Tika organizēta tikšanās ar speciālistiem no Pašvaldības un Valsts policijas, Pirmās palīdzības sniegšanas centra, Valsts Ugunsdzēsējiem.
 • Videi draudzīgas, praktiskas, radošas lietišķās un vizuālās mākslas nodarbības.
 • Zaļais dzīvesveids. Dalībniekiem tika rīkoti braucieni, kur iepazīstināti ar atjaunojamo dabas resursu izmantošanu un to apstrādi, kā ari atkritumu apsaimniekošanu. Nometnes nodarbībās bērni un jaunieši uzzināja, iemācījās un saprata kā pašu spēkiem taupīt dabas resursus. Eko-darbnīcās dalībnieki racionāli izmantoja dabas resursus un izveidoja putnu būrīšus, barotavas.
 • Nometnes noslēguma izvērtēšanas pasākums un izbraukuma ekskursija. Projekta beigās jaunieši izveidoja prezentāciju par iegūto pieredzi un sasniegtajiem rezultātiem, iegūtajām zināšanām.
 1. Dalība pilsētas pasākumos.

Biedrība piedalījās vairākos pilsētas pasākumos, kas tika vērsti uz plašu auditoriju.

 1. NVO gadatirgus. Uz tikšanos tika aicināti jauniešu no dažādām Daugavpils NVO. Aktivitāšu laikā jaunieši uzzināja kādas ir biedrības Daugavpilī, kas darbojas jauniešu interesēs, aizstāv tās un palīdz tās realizēt, kā arī ar ko nodarbojas katra organizācija un kādi ir to mērķi.
 2. Vakars „Jauniešu ideju maratons”. Tika organizēts seminārs, kur aicināti visi jaunieši, kuriem ir idejas, bet neziņa kā to realizēt. Palīdzējām jauniešiem ar padomiem, kur meklēt finansējumu un sadarbības partnerus, kā arī kā sagatavot projekta pieteikumus un izveidot projekta budžetu.

Projektā tika iesaistīti jaunieši un visa Daugavpils sabiedrība, kur aktīvi un lietderīgi pavadīts laiks. Attīstījās jauniešu un citu interesentu informētība par jauniešu iespējām Daugavpilī un viņu domu realizācijas iespējām.

Popularizēts veselīgs dzīvesveids. Jaunieši un visa Daugavpils sabiedrība kļuva aktīvāka. Jaunieši arī dalījās ar savām idejām nākotnes pasākumu realizēšanai.

Organizatori: Biedrība “Jaunatnes sporta biedrība “Ielu vingrošana”” sadarbībā ar organizāciju «Erfolg» . Projekts tika īstenots pateicoties Daugavpils domes Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda atbalstam.