Mazākumtautību biedrību pārstāvju tikšanās Daugavpils domē 13.01.2016

Без имени

Projekta  “ Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā” (līguma Nr.2013.EEZ/PP/2/MEC/034/049) ietvaros tika rīkota

Mazākumtautību biedrību pārstāvju tikšanās Daugavpils domē

2016.gada 13.janvārī Daugavpils domes mazajā zālē tika rīkota mazākumtautību biedrību pārstāvju tikšanās. Kopā ar biedrību pārstāvjiem aizvadītā gadā paveikto un šī gada plānus pārrunāja Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Dukšinskis, kurš izteica pateicību biedrībām par aktīvo dalību pilsētas kultūras dzīvē, kā arī apliecināja, ka pašvaldības atbalsts biedrību projektiem saglabāsies arī šogad.

Nacionālo kultūras biedrību pārstāvji atzina, ka 2015. gads bijis sadarbības gads, ir bijuši daudzi kopīgi pasākumi. Tika izcelti nozīmīgākie plānotie pasākumi 2016.gadā: pasākums „Barikādēm – 25”, XI Daugavpils Starptautiskais folkloras festivāls, Daugavpils pilsētas svētki, V Starptautiskais Mūzikas un mākslas festivāls „ReStArt 2016”, Latvijas Valsts svētkiem veltīti pasākumi, u.c. Jānis Dukšinskis aicināja biedrības piedalīties tik pat aktīvi Daugavpils pilsētas kultūras dzīvē arī turpmāk un iekļaut savus pasākumus „Daugavpils pilsētas kultūras iestāžu lielāko publisko pasākumu plānā 2016.gadam”. Tika veikt atskats uz 2015.gadā paveikto.

Biedrības „Erfolg” priekšsēdētāja Olga Jesse sniedza informāciju par aktuālajiem projektu konkursiem. Tikšanās laikā tika runāts par nacionālo kultūras biedrību forumu, ko plānots rīkot 2016.gada martā, par biedrību Jaungada balli 31. janvārī, kā arī par Daugavpils nacionālo kultūras biedrību dalību Latvijas mēroga pasākumos, piemēram, Latvijas simtgadei 2018. gadā, Latgales kongresa simtgadei 2017. gadā veltītos pasākumos. Bez tam tika apspriests jautājums par Daugavpils Latviešu biedrības simtgades svinībām, kas paredzētas nākamajā gadā.

Biedrības „ERFOLG” projekta “Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā” vadītāja  Astrīda Leščinska.

DSC_4898 DSC_4869 DSC07567