JAU PAV DRĪISAMZ DAUGAVPILĪ NORISINĀSIES PROJEKTS „EIROPA AR VISĀM MAŅĀM”

No 1. līdz 4.oktobrim projekta “Europe through all senses” ietvaros Daugavpilī norisinājusies sagatavošanas vizīte, kurā piedalījušies jaunieši no Bulgārijas, Portugāles un Latvijas. Vizītes mērķis bija apspriest gaidāmo projektu. Par to, ka tās ir bijis, pastāstīs mūsu raksts.

Sākusies šī lietišķa tikšanās visai neformālā gaisotnē, tieši ar iepazīšanas ekskursiju pa Daugavpili, kuru viesiem novadīja dalībnieki no Latvijas. Pēc tām norisinājušies katras nosutītājorganizācijas un koordinējošas organizācijas, biedrības „Erfolg”, prezentācijas. Nākamais vizītes etaps bija jauniešu apmaiņas programmas apspriešana, kura paredz nacionālo ēdienu meistarklases, tradicionālo deju demonstrācijas, ekskursijas un dalību Lāčplēša dienas pasākumos. Izmantojot gadījumu, aicinām Daugavpils iedzīvotājus un viesus 11.novembrī biedrības „Erfolg” telpās, lai novērtētu šī projekta dalībnieku priekšnesumu, kura pamatā būs populārā latviešu eposa – „Lāčplēsis”, sižete. Noslēgusies vizīte ar iekšējas sadarbības līguma parakstīšanu, kurā ir apkopoti katras dalīborganizācijas pienākumi un uzdevumi.

Projekta „Eiropa ar visām maņām” aktivitātes norisināsies Daugavpilī no 2. līdz 13.novembrim. Tajā piedalīsies jaunieši vecumā no 16 līdz 30 gadiem no Latvijas, Bulgārijas, Portugāles, Polijas un Igaunijas. Projekta mērķis: ar piecu māņu palīdzību veicināt jauniešu informētību un izpratni par Latgales kultūrām.

Projekts tiek īstenots ar programmas „Erasmus: Youth in action” finansiālo atbalstu. Latvijā programmu pārstāv Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, http://jaunatne.gov.lv/lv.

dsc03593 dsc03435 dsc03459