Jaunieši popularizēja Aktīvu Eiropu

 

Lai veicinātu saliedētību un toleranci Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotāju vidū tika organizētas projekta „Aktīva Eiropa” aktivitātes.

Tika organizēti pasākumi visa gada garumā. Informēti jaunieši par ES sniegtajām iespējām, tika popularizētas arī Eiropas vērtības, valodu apgūšana un multikulturālisms.

Projekts sastāvēja no šādiem pasākumiem:

  1. Zīmējumu konkurss „Apkārt Eiropai dažos mirkļos”.

Labāko darbu autori saņēma balvas un sertifikātus.

  1. Eiropas dienai veltīts pasākums ar koncertu.

Koncertu vadīja jaunieši, stāstīja par Eiropas dienas svētkiem, tās vēsturiskajiem aspektiem un atzīmēšanu Latvijā un citās Eiropas valstīs.

Prezentācija „Jauniešu iespējas Eiropā”.

Tika organizēta prezentācija par jauniešu iespējām ES. Visi interesenti saņēma bezmaksas informatīvos materiālus par dažādām ES darbības jomām.

  1. Svešvalodu nodarbības bērniem.

Tika organizētas svešvalodu nodarbības bērniem interaktīvā un neformālā veidā.

  1. Starpkultūru vakari.

Vakaru ietvaros iepazīstinājām ar Eiropas valstu tradīcijām, paražām un virtuvi.

  1. Vasaras nometne bērniem.

Nometnes ietvaros dalībnieki izmantojot neformālās mācīšanās metodes. Bija iespēja uzzināt par Eiropas savienības valstīm un tās vērtībām, kā arī nodarboties ar Eiropas valstīs populāriem sporta veidiem. Tika apgūti veselīga un aktīva dzīvesveida ieradumi. Tika organizēti treniņi, diskusijas, saliedēšanās un neformālās aktivitātes, attīstot dalībniekos radošo potenciālu, kreativitāti un iniciatīvu.

  1. Draudzības Futbola spēle „Euro-2018”.

Tika organizēta draudzības futbola spēle starp Daugavpils izlasi un jauniešiem no citām Eiropas valstīm. Profesionālais tiesnesis novērtēja cīņas godīgumu. Spēlē varēja piedalīties visi interesenti.

Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotāji iepazinās ar dažādu Eiropas tautu valodām, kultūrā, tradīcijām, vēsturi un kultūrmantojumu, tādējādi paplašinot savu redzesloku.

Eiropas dienai veltītajā pasākumā un koncertā sabiedrība tika informēta par Eiropas dienas svētku nozīmības veidošanas vēsturiskajiem aspektiem. Tika iepazīti arī Eiropas tautu kultūrtradīcijas kopumā.

Projekta ietvaros organizētie pasākumi un aktivitātes veicināja saliedētību un toleranci Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotāju vidū.

Pateicoties organizētajiem pasākumiem tika attīstītas dalībnieku radošās prasmes un iemaņas, zināšanas, kā arī tika paplašināts redzesloks.

Organizētie pasākumi veicināja organizāciju sadarbību. Tika izmantotas neformālās izglītības metodes, kas veicināja dalībnieku interesi par notiekošo.
IMG_20180712_140003Projekta organizatori: Biedrība „ Serža Li mākslas sintēzes biedrība” sadarbībā ar organizāciju «Erfolg» . Projekts tika īstenots pateicoties Daugavpils domes Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda atbalstam.