Jauniešu foto skola „Pa Daugavpils kultūras dažādības pēdām”

Jauniešu foto skola „Pa Daugavpils kultūras dažādības pēdām”

Tika organizēta Jauniešu foto skola „Pa Daugavpils kultūras dažādības pēdām”.

Tika organizēta foto skola visiem ieinteresētajiem Daugavpils iedzīvotājiem. Nodarbību laikā dalībniekiem bija iespēja fotografēt Daugavpils skatus, ka arī apgūt fotografēšanas pamatus profesionāla fotogrāfa Jurija Berdņikova vadībā.038A0736038A0739

Šī pasākuma ietvaros tika veicināta dalībnieku interese, par pilsētas vēsturi, īpašu uzmanību veltot Daugavpils kultūras dažādībai un mazākumtautību kultūrmantojumam.

038A0708

Ka Jauniešu foto skolas rezultāts tika atklāta izstāde „Pa Daugavpils kultūras dažādības pēdām”, kur tika atspoguļota pilsētas daudzkultūru vide.

Projekta organizatori: Latgales nacionālo kultūras biedrību asociācija . Projekts tika īstenots pateicoties Daugavpils domes Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda atbalstam.