Ka atgriezt naudu par nodarbībām biedrībā Erfolg

Atsākoties dažādām vasaras interešu nodarbībām atgādinām, ka, sākot ar 2017.gadu, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, vecāki vai citi ģimenes locekļi varēs atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa arī no tās summas, kas šogad būs samaksāta par bērnu interešu izglītību.

 

Kā arī ir iespēja daļēji atgriezt samaksātos līdzekļus par Svešvalodu kursiem ar priekšzināšanām, vai bez priekšzināšanām (vācu, angļu, zviedru, krievu valodas), Latviešu valodas kursi, atkarībā no valsts valodas prasmes līmeņa, Projektu vadības kursi.

 

Atgādinām, kā mūsu Mācību centrā “ERFOLG” izsniegtos – čekus, kvītis, internetbankas izdrukas, u.tml, ir iespēja iesniegt VID kopā ar gada ienākumu deklarāciju.

 

Gada ienākumu deklarācijā kopā ar attaisnojuma dokumentiem ir jāiesniedz tam vecākam, kurš ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs un kura personas dati ir norādīti maksājumu apliecinošajā dokumentā, norēķinoties par interešu izglītību.

 

Atgādinām, ka maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti ir jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam (pulciņa nosaukumam).

 

Atgādinām, ka attaisnotajos izdevumos par visu veidu izglītību (tajā skaitā interešu izglītību) un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa par vienu bērnu 2018.gadā ir 215 eiro. No samaksātā 2017.gadā varēs saņemt nodokļa pārmaksu 23 % apmērā. Ja gada laikā samaksātā summa par minētajiem izdevumiem būs lielāka par 215 eiro, izdevumu pārsnieguma daļu varēs pārcelt uz nākamajiem pieciem gadiem. Ja gada ienākumu deklarācija tiek iesniegta elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, summas atlikums tiek aprēķināts un pārcelts automātiski.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz VID informatīvo tālruni 67120000, vērsties ar jautājumiem jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, kā arī uzdot jautājumus rakstiski VID tīmekļa vietnēsadaļā “Kontakti /Uzdot jautājumu VID”.

 

Mūsu kontakti:

20371892

erfolg@inbox.lv

www.erfolg.lv