Mazākumtautību biedrību pārstāvju tikšanās Daugavpils domē ar Daugavpils domes priekšsēdētāja

1

 

DSC07562

2016.gada 13.janvārī Daugavpils domes mazajā zālē tika rīkota mazākumtautību biedrību pārstāvju tikšanās ar Daugavpils domes priekšsēdētāja 1. vietnieku Jāni Dukšinski, kurš izteica pateicību biedrībām par aktīvo dalību pilsētas kultūras dzīvē, kā arī apliecināja, ka pašvaldības atbalsts biedrību projektiem saglabāsies arī šogad.

Nacionālo kultūras biedrību pārstāvji atzina, ka 2015. gads bijis sadarbības gads, ir bijuši daudzi kopīgi pasākumi. Tika veikt atskats uz 2015.gadā paveikto.

„Daugavpils Latviešu biedrības” priekšsēdētāja Genovefa Barkovska stāstīja, ka biedrība ir atklāta un aicināja visus nākt uz rīkotajām aktivitātēm. 2015.gadā pie viņiem tika rīkotas tikšanās ar rakstniekiem, žurnālistiem, ārstiem, rīkota „Jaungada balle”, utml.

DSC_4878

Latvijas Lietuviešu kopienas Lietuviešu nama Daugavpilī priekšsēdētājs Rimantas Klepšis stāstīja par 2015.gada nozīmīgāko rīkoto pasākumu – pieminekļa karalim Mindaugam atklāšana Aglonā
. Tika izteikta pateicība Daugavpils domei par atbalstu. Tika izteikta vēlme 2016.gadā strādāt ar skolēniem, turpināt sadarbību ar Daugavpils rakstniekiem, Latviešu biedrību. Ierosina organizēt kopīgas sporta aktivitātes, turnīrus (biljards, vieglatlētika). Aicināja visus piedalīties „Baltu dienās”, sadarboties.

DSC_4881

Latvijas poļu savienības Daugavpils nodaļas „Promień”, valdes locekle Kristīne Kuņicka sniedza ieskatu organizētajos pasākumos 2015.gadā: Treknā ceturtdiena, Lieldienas, Ziemassvētki, dzejas konkursi, mātes diena, dalība pilsētas svētkos, koncerti Vienības laukumā, Varšavas ielas svētki, Polijas un Latvijas valstu Neatkarības svētki, poļu izcelsmes mākslinieku izstāžu rīkošana, dalība garīgās dziesmas festivālā, 25 gadu jubilejas svinēšana ansamblim „Kukulečka”, u.c.

DSC_4877

„Daugavpils krievu nacionālās kultūras biedrība” priekšsēdētājs Genadijs Lobovs stāstīja, ka biedrība darbojās krievu kultūras vēsturiskā mantojuma saglabāšanā; krievu kultūras, tautas tradīciju un izglītības krievu valodā saglabāšanā; draudzības un sapratnes veicināšanā starp krievu un latviešu tautām. Tika sakopti „Brāļu kapi”, tika sniegta palīdzība veterāniem. Stāstīja par biedrības mājas lapas www.karta.lv informācijas ievietošanu un atjaunošanu par kultūru, vēsturi.

DSC_4876

„Daugavpils ebreju kopiena un reliģiskā draudze” priekšsēdētājs Honons Šperlings stāstīja, ka 2015.gada tika lasītas lekcijas Daugavpils Universitātē par dažādām tēmām. Muzeja apmeklētājiem, gan vietējiem, gan ārvalstu, tika rīkotas ekskursijas, stāstīts par ebreju vēsturi. Muzeju apmeklē tāpat vietējie iedzīvotāji, gan bērni, gan pieaugušie. Biedrība piedalījās pilsētas svētkos. Tika uzstādīta piemiņas plāksne un atjaunota Sinagogas fasāde, ko atbalstīja Daugavpils dome. 2016.gada tiek plānots piedalīties Daugavpils pilsētas svētkos, rīkot pasākumu par godu kora 10 gadu jubileju.

DSC_4875

Biedrības „DINA ART” priekšsēdētāja vietnieks un „Latvijas – Baltkrievijas sadraudzības biedrības” biedrs Staņislavs Volodjko stāstīja par dziesmu izlases 2.daļas izlaišanu, pateicās Daugavpils domei par atbalstu. Patreiz tiek gatavots 3.dziesmu izdevums kopā ar Agnesi Timofejevu. Ir iecere savākt materiālus grāmatai par godu J.Rainim un izdot atmiņas. Ir iecere Vitebska rīkot latviešu – baltkrievu sadraudzības tikšanos.

DSC_4874

Tatāru nacionālās kultūras biedrības „VATAN ” biedre Farida Frolova stāstīja, ka katru mēneša pēdējo piektdienu tatāru biedrības biedri savācas kopā, kura iesākas ar lūgšanu. Biedrība risina dažādus problēmjautājumus, piedalās pilsētas svētkos ( koncerts „Kultūras balle”), rīko „sabantujus”. Uz biedrību bija atbraukusi Latvijas televīzija veikt filmēšanas darbus programmas „Province” ietvaros. Biedrības biedru vecums ir no 75. līdz 80.gadu vecumam.

DSC_4883

Daugavpils krievu rakstnieku organizācijas biedrs Jevtihijs Konopļevs stāstīja par dziesmu izlases izdošanu. 2015.gadā Daugavpils kultūras pilī tika rīkots pasākums rakstniekiem, kurā piedalījās latviešu, baltkrievu, poļu un krievu rakstnieki. 2016.gadā vēlas, lai pasākumā piedalītos vēl vairāk valodu un būtu sarīkotas dejas. Biedrībā tika rīkoti pasākumi par godu J.Raiņa jubilejai. Biedrības biedri uzstājās ar saviem lasījumiem klubos, sociālajos centros, skolās un aprūpes centros cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Biedrībā tiek rīkotas tikšanās divas reizes mēnesī. 2016.gadā tiek plānoti pasākumi par godu rakstnieku jubilejām – A. Pumpuram, S. Jeseņinam, u.c. Jūlijā tiek plānota tikšanās ar nacionālajām biedrībām.

DSC_4884

Ukraiņu kultūras centra „Mrija” priekšsēdētāja Nadežda Stahovska runāja par dalību festivālā „Baltica 2015”, uz kuru devās kopā ar lietuviešu biedrību uz Rēzekni. Biedrības ansamblis piedalījās Ventspils pilsētas svētkos, uzstājās kopā ar Ventspils ukraiņu biedrības ansambli. Tika veikts tulkojums grāmatai „J.Rainis un Aspazija”, apmeklēta J.Raiņa māja Berķinelē, apgūta dziesma „Pūt vējiņi”. Stāstīja, ka biedrību aktīvi apmeklē skolēni projektu nedēļas ietvaros, klausās ukraiņu dziesmas. 2016.gadā ieplānota dalība pilsētas svētkos, citu biedrību rīkoto pasākumu apmeklēšana, dalība festivālā „Červona kalina” Vangažos, 25.08.2016.tiks rīkoti Ukrainas Neatkarības pasākumi, ieplānots ielūgt dziedātājus no Ukrainas, kuri sniegs muzikālo koncertu pilsētas iedzīvotājiem. Biedrība sadarbojas ar citiem pagastiem, Salienē tika svinēti Ziemassvētki.

DSC_4885

 „Baltkrievu kultūras centra ” vadītāja Žanna Romanovska izteica vēlmi, lai Daugavpils dome izsniedz atsevišķas telpas. 2015.gadā tika veltīti pasākumi „Daugavpils 740 ”: gadatirgus „Kirmašs”, konference, leļļu teātris, koncerti, pasākums „Obereg”- visi Daugavpils pilsētas iedzīvotāji no lupatiņām veidoja pārklāju, kas simbolizē pilsētas aizsargāšanu. Ar Daugavpils pilsētas domes atbalstu 2015.gadā četras reizes tika izdota avīze.

DSC_4889

Baltkrievu biedrības „Uzdim” svētdienas skolai 2016.gadā būs jubileja. Tiks rīkoti pasākumi par godu rakstnieka Sergeja Saharova 135.gadu jubilejai. Ir vēlme atjaunot baltkrievu skolu. Biedrība aktīvi sadarbojas ar citām kultūras biedrībām: ar latviešiem tika svinēta „Ziemassvētku balle”, ar lietuviešiem festivāls, ar poļiem Varšavas ielas svētki, ar ebrejiem „Hanuka”, ar ukraiņiem marafons, ar vāciešiem „Kultūru balle”. Biedrībā tiek veiksmīgi rakstīti projekti. Tika izdota grāmata, tiek aktīvi rīkoti pasākumi. 2016.gadā tiks izdota grāmata „Kirmašs”.

 

„Krievu kultūras centra”, biedrības „Kaļistratova nams” biedre Gaļina Ivanova runāja par slāvu kultūras dienām, 2016.gadā ieplānoto festivālu Tautas ielā Daugavpilī. Pateicās par Daugavpils pilsētas domes atbalstu. Stāstīja par figūru atjaunošanu, pagalma labiekārtošanu. Tiek rīkoti klubi, pulciņi, rokdarbu nodarbības, leļļu darbnīca. Aktīvi darbojas sieviešu klubs „Sudaruška”. Neredzīgo biedrībai tiek rīkoti leļļu pulciņi. Rēzeknē tika rīkotas ekspedīcijas bērniem. Tiek rīkoti pasākumi bērniem par godu pasakām, tādējādi popularizējot krievu tautas pasakas. Pateicās OJessei par rīkotajiem semināriem. Tiek rīkotas ekskursijas, Daugavpils krievu liceja skolēni piedalās rīkotajos pasākumos.  2016.gada tiek plānota jauna ekspozīcija.

DSC_4886

„Daugavpils Latviešu biedrības” priekšsēdētāja Genovefa Barkovska runāja par aktīvu sadarbību ar citām kultūras biedrībām, aicināja apmeklēt un veidot kopīgus pasākumus latviešu biedrībā.

Biedrības „Erfolg” priekšsēdētāja Olga Jesse stāstīja, ka 2015.gada tika rīkotas 7 nometnes NVO bērniem, semināri NVO, novadīti starptautiski projekti, organizēts pasākums „Kultūras balle”, „Kultūru festivāls”. 2016.gada 11.martā paredzēts rīkot Nevalstisko organizāciju mazākumtautību forumu 2016. Tiks izdots kalendārs „Nacionālās minoritātes Latgalē”. 2016.gada martā tiks dibināta ”Latgales nacionālo kultūras biedrību asociācija”. Biedrības „Erfolg” priekšsēdētāja Olga Jesse sniedza informāciju par aktuālajiem projektu konkursiem. Tikšanās laikā tika runāts par nacionālo kultūras biedrību forumu, ko plānots rīkot 2016.gada martā, par biedrību Jaungada balli 31. janvārī, kā arī par Daugavpils nacionālo kultūras biedrību dalību Latvijas mēroga pasākumos, piemēram, Latvijas simtgadei 2018. gadā, Latgales kongresa simtgadei 2017. gadā veltītos pasākumos. Bez tam tika apspriests jautājums par Daugavpils Latviešu biedrības simtgades svinībām, kas paredzētas nākamajā gadā.

DSC_4871