Mēs Daugavpilij! – Jauniešu līdzdalība darbībā

Mēs Daugavpilij! – Jauniešu līdzdalība darbībā

Lai veicinātu jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, attīstītu pilsoniskās prasmes un veicinātu jauniešu iniciatīvas tika realizēts projekts “Mēs Daugavpilij! – Jauniešu līdzdalība darbībā”.

Tika organizētas dažādu veidu aktivitātes jauniešiem, veicinot aktivitāti un dalību pilsētas sabiedriskajā dzīvē. Projekts tika vērsts uz to, lai parādītu jauniešiem to iespējas un iepazīstinātu ar pozitīvas prakses piemēriem. Jaunieši tika iedrošināti būt aktīvi, kā arī tie kļuva par pilnvērtīgiem pilsoniskās sabiedrības locekļiem, kuri gatavi parādīt savas iniciatīvas.

Projekts sastāvēja no diviem posmiem:

  1. Teorija.

Semināru un radošo darbnīcu laikā tika apspriests:

  • Jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā. Eksperts dalījās pieredzē, stāstīja par labas prakses piemēriem jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanas jautājumā.

Jaunieši sadalījās 4 grupās pa 6 cilvēki un izstrādāja savu jauniešu līdzdalības sistēmu – atspoguļoja to flipčartā un prezentēja to.

Pēc tam jaunieši izvērtēja radošo darbnīcu – individuāli aizpildīja anonīmas anketas, lai novērtētu darbnīcas laikā iegūtās zināšanas un pieredzi.

  • Radoša darbnīca „Brīvprātīgais darbs kā jauniešu iekļaušanas instruments”. Notika brīvprātīga darba organizēšana pašvaldībā, apspriests brīvprātīgais darbs Latvijā un Eiropā.

Radoša darbnīca „Jauniešu mobilitātes iespējas”. Norisinājās pieredzes apmaiņa un labas prakses prezentēšana.

  • Jauniešu mobilitātes iespējas. (ES programma ERASMUS+).
  • „Jauniešu NVO brīnumu nakts”. Pasākuma laikā tika prezentēti projekta rezultāti. Jauniešu kolektīvi uzstājās ar priekšnesumiem, orientēšanās spēles veidā apmeklētāji tika iepazīstināti ar dažādām Daugavpils NVO.
  1. Prakse.
  • Datorapmācība iesācējiem (bez priekšzināšanām). Apmācības vadīja un organizēja teorijas semināros apmācītie jaunieši. Jaunieši šādā veidā popularizēja brīvprātīgā darba kustību. Tika pamācīti pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki. Tika organizētas 10 nodarbības.

2018. gadā biedrība arī piedalījās vairākos pilsētas nozīmes pasākumos ar dažādām aktivitātēm, popularizējot kultūru un tradīciju daudzveidību.

Projekta aktivitātēs jaunieši vairāk uzzināja par līdzdalības iespējām, brīvprātīgo darbu kā karjeras izveides pamatu, mobilitātes iespējām. Jauniešiem paplašinājās sociālās saiknes ar citiem cilvēkiem un pieauga savstarpējā uzticēšanās.

Projekta organizatori: Biedrība „Daugavpils Jauniešu Savienība” sadarbībā ar organizāciju «Erfolg» . Projekts tika īstenots pateicoties Daugavpils domes Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda atbalstam.