Nvo tikšanās ukraiņu centrā “Mrija” 12.12.2015

Без имени

Projekta “ Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā” (līguma Nr.2013.EEZ/PP/2/MEC/034/049) ietvaros tika rīkota

 

Nacionālo minoritāšu biedrību pārstāvju tikšanās Ukraiņu kultūras centrā „Mrija”

 

2015.gada 12.decembrī, plkst. 15:00. tika rīkota nacionālo minoritāšu pārstāvju tikšanās ukraiņu kultūras centrā „Mrija”, Alejas ielā 7, Daugavpilī, lai satiktos un risinātu kopīgus problēmjautājumus. Tikšanās dalībniekiem bija iespēja apskatīt biedrības telpas, ukraiņu nacionālos dvieļus un mūzikas instrumentus. Dienvidlat gales NVO atbalsta centra koordinators Oskars Zuģickis stāstīja par Latvijas kultūru festivālu „PYNU, PYNU SĪTU”, kuru paredzēts organizēt Latgales reģionā no 2016.gada 1.jūlija līdz 3.jūlijam. Tiek atrunāta festivāla programma un dalības iespējas. 01. 07.2016. festivāla ietvaros Daugavpilī paredzēts rīkot pasākumu “Orientēšanās” Daugavpilī, kā arī ekskursijas cietoksnī. Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā organizēt Latvijas literātu pēcpusdienu. Kā arī LNKC meistarklases kolektīvu vadītājiem, Latvijas jauniešu forumu, Spēka dziesmu koncertu, Rēzeknes mazākumtautību koncertu. Daugavpils Kultūras pilī festivāla atklāšanas koncertu un festivāla dalībnieku sadraudzības vakaru. 02.07.2016. festivāla ietvaros Daugavpils Cietoksnī paredzēti koncerti vienas tautības ietvaros ( 4 – 5 koncerti Daugavpils Cietoksnī), ka arī koncerti pilsētas centrā (Dubrovina parkā – 2 skatuves un Muzeja ielā – 1 skatuve vai podestūra dejotājiem). Tiks rīkots muzikālais tramvajs – dalībnieku ekskursija un koncerti tramvajā. Tramvajā brauks tikai dalībnieki 4-5 kopas vienā braucienā. Katra kopa izdziedās savu programmu, kopu programmas savienos vadītājs ar stāstiem par Daugavpils vēsturi). Dubrovina parkā tiks rīkota amatnieku pilsētiņa. Paredzēts festivāla gājiens pa Rīgas ielu. Gājiena pulcēšanās Rīgas ielā no Alejas ielas līdz Stacijas ielai. Gājiena apskaņošana (orķestri, mūziķi) Rīgas un Viestura ielu krustojumos, pie bruņurupuča pieminekļa, Vienības laukumā. Cietoksnī paredzēta keramikas cepļa dedzināšana un vakarēšana. Dalībniekiem būs iespēja piedalīties festivālā “Muzikys skrytuļs”. Kopā paredzēts organizēt vairāk kā 50 pasākumu. 3.07.2016. Latgale/ Kārsava. Pārbrauciens uz reģiona novadiem, Latgales apskate, koncerti Latgalē kopā ar vietējiem kolektīviem, festivāla noslēgums Kārsavā. Festivāla organizatori ir biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un Daugavpils domes Kultūras lietu pārvalde.

Nākošā tikšanās tiks organizēta Daugavpils domē 2016.gada 13.janvārī plkst.15.00. Visiem dalībniekiem tiks nosūtīti tikšanās izdales materiāli.