Projekta “Get new habits!” videoatskats uz aktivitātēm

Projektu „Get new habits!” organizēja Biedrība “Bison” sadarbībā ar biedrību “Erfolg”, biedrību “Bioetika” ar Eiropas programmas Erasmus+ atbalstu.

Projekta mērķis: sekmēta izpratne par vides vērtībām un nepieciešamajiem pasākumiem pilsētvidē atkritumu pieaugumu mazināšanai izmantojot neformālas izglītības metodes (spēles, diskusijas, praktiskās un radošās darbošanās) un uz to pamata attīstīta jauniešu iniciatīvas apziņa.

Projekta uzdevumi:

 *iepazīstināti projektā iesaistītie jaunieši ar atkritumu problēmu pasaulē un kopīgi  rasti risinājumi šai problēmai;

 *organizētas diskusijas, kuras vērstas uz ikdienas paradumu mainīšanu;

 *organizētas izglītojošas ekskursijas, lai apzinātos aktuālās problēmas nopietnību;

 *izprasta racionāla resursu izmantošana organizējot „recycling” darbnīcas;

 *organizēts projekta publiskais pasākums – fleshmobs „Recycle – get new habits”, Daugavpils pusmaratona  “Bigbank skrien Latvija” laikā, un pievērsta sabiedrības uzmanība atkritumu problēmai Daugavpilī, Latvijā, Pasaulē;

 *tika organizētas „Tīrās spēles” un sakopta Daugavpils vide pasākuma “Lielā talka” ietvaros;

*pievērsta sabiedrības uzmanība atkritumu problēmai Daugavpilī, Latvijā, Pasaulē;

 *izveidots informatīvs buklets EKOkit (fails pielikumā), lai izglītotu apkārtējo sabiedrību par ikdienas paradumiem, kas labvēlīgāk ietekmētu apkārtējo vidi, (šo materiālu varētu izmantot citos projektos, papildināt, mācīt bērniem);

 *noorganizēts vides projekts ievērojot neformālās izglītības metodes un  tajā tika iesaistīti aktīvie jaunieši no Eiropas.

Projektā “Get new habits” kopā piedalījās 28 jaunieši vecumā no 17 – 25 gadiem, no četrām valstīm: Latvijas, Serbijas, Gruzijas un Francijas. Projektā tika iesaistīti jaunieši ar ierobežotām iespējām.

 Projekta aktivitāšu laikā tika izmantotas neformalās izglītības metodes, tādā veidā atvieglojot un uzlabojot mācīšanos, jaunu zināšanu apguvi.

 Galvenais projekta rezultāts – jauniešu iegūtā pieredze un uzlabotās zināšanas vides aizsardzības jautājumos, ikdienas paradumu mainīšana.

Vairāk par projektu var skatīties http://www.erfolg.lv/v-daugavpilse-sostoyalsya-internatsional-ny-j-proekt-get-new-habits/?lang=lv