„Radošas sociālās gleznošanas nodarbības”

Без имени

Projekta „Iedvesmo paaudzi” (līguma Nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/070/036)  ietvaros biedrībā „ERFOLG”  no 04.09.2015.līdz 21.10.2015.tika organizētas

„Radošas sociālās gleznošanas nodarbības


IMG_20160104_1440352015.gada 4.septembrī  plkst. 15.00 biedrībā „ERFOLG” tika uzsāktas papildus 20 „ radošas sociālās gleznošanas nodarbības”, kuras vadīja pieredzējusi pasniedzēja Oksana Markova. Nodarbībās piedalījās jaunieši, pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki. Dalībniekiem bija iespēja nostiprināt komunikatīvās, saskarsmes prasmes un iemaņas, izkopjot izjūtas un emocijas ar krāsu palīdzību un prasmi runāt par tām, stiprināt prasmi izprast un sajust cilvēkus bez vārdu palīdzības, apgūt prasmi izvairīties no konfliktsituācijas, atrisināt problēmsituācijas dialoga veidā. nodarbības pozitīvi ietekmēja dalībnieku garastāvokli, veselību un attieksmi pret visāda veida dzīves situācijām. Kopā tika novadītas 20 aizraujošas nodarbības, katra nodarbība ilga 2 akadēmiskās stundas. Aktivitāte bija domāta cilvēkiem, kuri vēlas radoši darboties savam priekam, attīstot un veicinot radošumu un pašizaugsmi.

No 25.10.2014. līdz 25.09.2015. biedrība „ERFOLG” Daugavpilī īsteno projektu „Iedvesmo paaudzi”. Projekta mērķis ir sekmēt Daugavpils pilsētas pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu noderīgo prasmju iegūšanai, motivācijai un integrācijai sabiedrībā, kā arī veicināt dialogu starp paaudzēm, motivēt dalībniekus sadarboties un kopā risināt aktuālas problēmas.

DSC05162

 

2 IMG_20151229_170842 IMG_20151229_185231

Biedrība „ERFOLG”

Adrese: Cietokšņa iela 44, Daugavpils

erfolg@inbox.lv   www.erfolg.lv

www.sif.gov.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība “ERFOLG”