Veiksmīgi notika diskusija „Veselīga ģimene valsts, pašvaldības un NVO redzējumā”

eco partners2014.gada 18.jūlijā Daugavpils pilsētas domē notika diskusija „Veselīga ģimene valsts, pašvaldības un NVO redzējumā”. Diskusijas mērķis bija apspriest, kā apvienot pašvaldības, valsts un NVO resursus un iniciatīvu ģimenes veselības veicināšanas jomā Latgalē. Diskusijā no pašvaldību puses piedalījās Daugavpils pilsētas Veselības aprūpes plānošanas komisijas locekļi, Sociālo lietu pārvaldes un Jaunatnes departamenta darbinieki,  Daugavpils novada, Ilūkstes novada pārstāvji. No valsts iestādēm diskusijā piedalījās Solvita Kļaviņa – Latvijas nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinatore, Slimību profilakses un kontroles centra Pētniecības, statistikas un veselības veicināšanas departamenta Veselības veicināšanas nodaļas vadītājas vietniece. Ka arī pasākumā ņēma dalību vairākas Daugavpils biedrības, kuras darbojas veselības veicināšanas jomā.

Solvita Kļaviņa – Latvijas nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinatore, pastāstīja par veselības veicināšanas darbu Latvijā, par pašvaldību un valsts iespējām sadarboties.

Tatjana Meļehova – NVO sadarbības platformas “Līdzdalība ģimenes politikas veidošanā”, nodibinājuma “ECO PARTNERS” valdes priekšsēdētāja stāstīja par veselīgas ģimenes raksturojumu un ģimenes veselības veicināšanas nozīmi. Svarīgi ir pārvietot smagumu no ārstniecības pakalpojumiem uz veselības veicināšanu un īpaša loma šeit ir NVO.  Tatjana Meļehova pastāstīja par iespēju biedrībām strādāt kopā NVO sadarbības platformas ietvaros, lai veicinātu ģimenes līdzsvarotu un harmonisku attīstību.

Sandra Lāse – biedrības „Latvijas Zīdīšanas veicināšanas konsultantu asociācija” valdes priekšsēdētāja paziņoja par NVO nepieciešamiem resursiem un atbalstu veiksmīgai NVO darbībai veselības veicināšanas jomā.

Reinis Joksts -Daugavpils pilsētas deputāts- Veselības aprūpes plānošanas komisijas priekšsēdētājs un Olga Jesse- Daugavpils pilsētas Domes lietu pārvaldniece un biedrības „ERFOLG” priekšsēdētāja pastāstīja par sadarbības iespējām ar Daugavpils pašvaldību un pieejamo atbalstu sabiedriskām organizācijām, t.sk. arī no „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda” līdzekļiem. Par savu pieredzi pastāstīja arī Daugavpils novada un Ilūkstes novada pārstāvji. Visām biedrībām tika dota iespēja paust savu viedokli vai uzdot jautājumu.

Diskusija palīdzēja saprast pašreizējo situāciju, rast veiksmīgas prakses piemērus un apzināt jaunas idejas veselības veicināšanā.

Sagatavoja: Olga Jesse