Latvijas lietuviešu kopienas lietuviešu namā

sif-kras-eezdaug_pilsetas_dome

 

 

IMG_20160517_144343Projekta  “ Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā” (līguma Nr.2013.EEZ/PP/2/MEC/034/049) ietvaros tika rīkota

nacionālo minoritāšu biedrību pārstāvju tikšanās Daugavpils lietuviešu namā

IMG_20160517_1401592015.gada 18.maijā plkst. 15:00 Latvijas lietuviešu kopienas lietuviešu namā (Teātra ielā 8,  Daugavpilī) notika jau sestā nacionālo minoritāšu pārstāvju tikšanās, lai biedrības tuvāk iepazītu viena otru un risinātu kopīgus problēmjautājumus. Lietuviešu nama priekšsēdētājs Rimantas Klepšis pastāstīja lietuviešu nama vēsturi, darbības koncepciju, par svētkiem, kurus rīko, biedru skaitu, mērķauditoriju, lietuviešu darbību Latvijā, piedalīšanos svētkos un pasākumos, reliģijas nozīmi, par ansambli „Rasa”, kurš pastāv jau 25 gadus un aktīvi darbojas sabiedriskajā dzīvē. IMG_20160517_144414Tikšanās dalībniekiem bija iespēja redzēt lietuviešu ansambļa „Rasa” mēģinājumu, bija iespēja noklausīties lietuviešu dziesmas, kā arī dažas dziesmas latviešu un krievu valodās. Lietuviešu namā tiek rīkota sestdienas skola, kuru apmeklē 26 skolēni, kā arī tiek rīkoti valodu kursi, ir arī biljarda zāle. Ar Lietuvas valsts finansējuma atbalstu Lietuviešu namā strādā uz līguma pamata 3 cilvēki, patreiz izsludināts konkurss uz 4.vietu. Vienu reizi gadā ir iespēja iesniegt projektu, kuru komisija izskata un izvertē piešķiramo finansējumu. Lietuvas I  zglītības ministrija izsludina projektu konkursus, 2 pasniedzēji raksta projektus, lai rastu finansējumu bērnu ekskursijām, galda spēlēm un inventāram. Ja biedrība saņem ielūgumu uz kādu pasākumu Lietuvas pilsētās, transports netiek apmaksāts, par to gādā paši pasākuma dalībnieki.

IMG_20160517_145027Biedrības „ERFOLG” priekšsēdētāja Olga Jesse sniedza informāciju par Daugavpils domes „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda” apstiprinātajiem projektiem. Biedrības saņēma detalizētu informāciju par to, kur var atrast sarakstu par biedrībām piešķirto finansējumu (mājas lapā www.daugavpils.lv). O.Jesse stāstīja, ka pavisam kopā tika iesniegts 81 projekts uz kopsummu 60.000 EUR. Nākošais projekta iesniegšanas termiņš ir 01.09.2015. O. Jesse stāstīja par finansējuma saņemšanas kārtību: projekta apstiprinājuma e-pastu, iesnieguma aizpildīšanu, iesniegšanu domē, atskaitēm, vizuālo materiālu (bildes, video) iesniegšanu.

IMG_20160517_161003Biedrības „ERFOLG” projektu vadītāja A.Leščinska sniedza tikšanās dalībniekiem nepieciešamo informāciju par Daugavpils pilsētas svētkiem un „Kultūras balli”, kura notiks 2015. gada 6. jūnijā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja pagalmā  no 12.25  līdz 13.25. Tika veikta pasākuma programmas 06.06.2015. „Kultūras balle” saskaņošana, papildinājumi. Tāpat tika saskaņots pasākuma dalībnieku – radošo kolektīvu saraksts:  biedrības „ERFOLG” Ansamblis “Lorelei”; baltkrievu vokālais ansamblis „Kupalinka”, deju ansamblis „Ļanok”, vokāli instrumentālais ansamblis „ Praleski”; čigānu kopienas kultūras attīstības biedrība “ME ROMA” ansamblis „Me Roma”; poļu jauktais koris „Promieņ”; tatāru nacionālās kultūras biedrība „VATAN ”. Tika atrunāta pasākuma gaita, risināti organizatoriskie jautājumi.

IMG_20160517_140149Astrīda Leščinska saņēma nepieciešamo informāciju no biedrību pārstāvjiem informatīvajam kalendāram “Nacionālās minoritātes Latgalē”, kā arī sniedza informāciju par etniskās nometnes bērniem atlases rezultātiem projekta „Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā” ietvaros. Tika sniegta informācija par vecāku piekrišanas un ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli iesniegšanas termiņiem.

IMG_20160517_143519Nacionālo biedrību pārstāvju tikšanās laikā tika runāts par sadrabības līguma noslēgšanas iespējām, Daugavpils nacionālo kultūras biedrību asociācijas dibināšanu, lai kopīgi risinātu mazākumtautību problēmas un sadarbības iespējas, izmanotu kopīgu projektu izstrādes iespējas. Atklātā balsojumā tika nobalsots par asociācijas izveidi. Par nobalsoja: Kristīne Kuņicka, Valērijs Ambrosovs, Ilze Onzule, Vjačeslavs Ņefjodovs, Boriss  Tika veikta SVID analīze ( tas ir stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt stiprās puses  (Strengths), vājības (Weaknesses), iespējas (Opportunities) un draudus (Threats), kuras laikā  tika noteiktas katras biedrības stiprās puses un izvērtētas kopīgu projektu izstrādes iespējas.

Biedrības „ERFOLG” priekšsēdētāja:  Olga Jesse