Visi tiekas Daugavpilī!

shield-for-pictures

Erasmus

Visi tiekas Daugavpilī!

Biedrība „Daugavpils jauniešu savienība” ar Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras atbalstu organizēs programmas ERASMUS+ projektu “Midsummer night’s dream”.

Projekta mērķis ir sniegt iespēju dažādu reģionu un valstu jauniešiem, kurus vieno kopīgas intereses – iepazīt dažādu Eiropas valstu svētku tradīcijas (šajā gadījuma Saulgriežu svētkus), satikties un veicināt starpkultūru dialogu un jauniešu mobilitāti un piederības apziņu Eiropas jauniešu kopienai.

Projekta aktivitātes sāksies no 17.06.2017. – 24.06.2017. Uz šo projektu ieradīsies pārstāvji no Latvijas, Slovēnijas, Polijas, Somijas, Grieķijas un Portugāles, kopā 30 jaunieši.

Projektā iesaistītie reģioni atrodas ģeogrāfiski tālu viens no otra un tāpēc ar atšķirīgu kultūruDream001 un tradīcijām, bet vienādiem svētkiem, šī iemesla dēļ projektā iesaistītie jaunieši labāk spēs saprast kā ģeogrāfiskie apstākļi spēj ietekmēt kultūru, kultūratšķirības un kā veidojas kultūru mijiedarbība, kā atsevišķas tautas pamazām pārņem citu tautu svētku svinēšanas tradīcijas.

Projekta aktivitāšu laikā tiks popularizēta vienotības ideja. Katram jaunietim tiks dota iespēja izteikt savu viedokli, izrādīt iniciatīvu visos projekta posmos. Projekta laikā katrs iegūs jaunu pieredzi saskarsmē, līdera lomā, līdzdalībā, veselīgā dzīvesveida popularizēšanā, savas valsts prezentēšanā u.c.

 

Informāciju sagatavoja:

Inga Rozenštoka

biedrība: “Daugavpils jauniešu savienība”

e-pasts: jaunatnesav@inbox.lv