Nacionālo minoritāšu biedrību pārstāvju tikšanās Poļu namā

image002daug_pilsetas_dome

 

 

 

 

Projekta  “ Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā” (līguma Nr.2013.EEZ/PP/2/MEC/034/049) ietvaros tika rīkota

nacionālo minoritāšu biedrību pārstāvju tikšanās Poļu namā

DSC03060DSC03065
2015.gada 19.martā  plkst. 15:00. Daugavpils poļu namā tika rīkota nacionālo minoritāšu pārstāvju tikšanās, lai biedrības tuvāk iepazītu viena otru un risinātu kopīgus problēmjautājumus. Poļu kultūras centra direktore Žanna Stankeviča pastāstīja poļu nama vēsturi, darbības koncepciju, svētkiem, kurus rīko, biedru skaitu, mērķauditoriju. DSC03073Tikšanās dalībniekiem tika demonstrēts video par poļu darbību Latvijā, piedalīšanos svētkos un pasākumos, reliģijas nozīmi, u.c. J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas audzēknes Sofija un Kornēlija sniedza nelielu koncertu. Tikšanās dalībnieki apskatīja izstāžu telpu, kur nākotnē tika nolemts izlikt nacionālo minoritāšu pārstāvju tikšanās bildes. Tāpat tika apskatīta poļu ģērboņu istaba un klubiņa „Polska hatka” telpa.

DSC03150Daugavpils pilsētas Domes Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece Ināra Barišņikova tikšanās dalībniekiem sniedza informāciju par Daugavpils kultūras pārvaldes pasākumu un aktivitāšu plāna pasākumiem 2015.gadam. Biedrībām septembrī – oktobrī ir jāiesniedz savi pasākumu plāni kultūras pārvaldē, lai tos varētu iekļaut nākamā 2016.gada pasākumu un aktivitāšu plānā, kurus jāsūta uz e-pastu vita.vilevko@daugavpils.lv, vai var atnest personīgi katru mēnesi līdz 13.datumam.

 

 

DSC03170Latvijas poļu savienības Daugavpils nodaļas „Promień”, valdes locekle Kristīne Kuņicka sniedza Kultūras Ministrijas Mazākumtautību konsultatīvās komitejas tuvāko pasākumu plānu (par projektu skolēniem “Eiropas pēdas Latvijā”, mazākumtautību radošajām nometnēm, u.c.).

DSC03161Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Olga Jesse stāstīja tikšanās dalībniekiem par Daugavpils pilsētas svētkiem un dalības noteikumiem. Daugavpils pilsētas svētki tiks organizēti 2015.gada 1.- 7. jūnijā.  Daugavpils šogad svin 740. no 1. līdz 7. jūnijam pilsēta atklās pilnībā savu daudzveidību, bagāto vēsturi, kultūras mantojumu un vienotību. Tāpat Olga Jesse runāja par to, ka Daugavpils Domē ir „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”. Sabiedriskās organizācijas var pretendēt uz finansējumu savām aktivitātēm, sabiedriski nozīmīgiem projektiem un pasākumu rīkošanai. Olga Jesse stāstīja par Latvijā dzīvojošo tautību bērnu un jauniešu sporta svētkiem “Vienoti sportā” 2015. Sporta svētku mērķis ir ar kultūras un sporta aktivitāšu palīdzību veicināt dažādu tautību bērnu un jauniešu etnisko integrāciju Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā un sekmēt dažādu kultūru pārstāvju dialogu, vienlaicīgi parādot savas tautības savdabību.

DSC03158Tikšanās dalībnieki vienojās, ka nākošā tikšanās tiks organizēta biedrībā „ERFOLG” 2015.gada 15.aprīlī  plkst.15.00. Visiem dalībniekiem tiks nosūtīti tikšanās izdales materiāli.

Tikšānas protokolu var apskatīties šeit 

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Olga Jesse

DSC03098DSC03124
DSC03090 DSC03179