Nacionālo minoritāšu biedrību pārstāvju tikšanās Ukraiņu kultūras centrā „Mrija”

sif-kras-eezProjekta  “ Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā” (līguma Nr.2013.EEZ/PP/2/MEC/034/049) ietvaros tika rīkota nacionālo minoritāšu biedrību pārstāvju tikšanās Ukraiņu kultūras centrā „Mrija”

IMG_1700292015.gada 26.jūnijā plkst. 17:00. tika rīkota nacionālo minoritāšu pārstāvju nu jau septītā tikšanās Ukraiņu kultūras centrā „Mrija”, Alejas ielā 7, Daugavpilī, lai satiktos un risinātu kopīgus problēmjautājumus. Diskusijā piedalījās Latvijas Republikas Kultūras ministrijas pārstāvji: Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Solvita Vēvere, Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referente Linda Naudiša un vecāka referente Jolanta Apša.

IMG170840Ukraiņu kultūras centra „Mrija” priekšsēdētāja Nadežda Stahovska stāstīja ukraiņu kultūras centra vēsturi, darbības koncepciju, par svētkiem, kurus rīko, biedru skaitu, mērķauditoriju, ukraiņu darbību Latvijā, piedalīšanos svētkos un pasākumos, reliģijas nozīmi, par ansambli „Mrija”, kurš aktīvi darbojas Daugavpils sabiedriskajā dzīvē. Tikšanās dalībniekiem bija iespēja apskatīt biedrības telpas, ukraiņu nacionālos dvieļus, mūzikas instrumentus, kā arī nobaudīt ukraiņu tradicionālo virtuvi – „vareņņikus” ar ķiršiem.

IMG_172833Tikšanās dalībnieki Kultūras ministrijas pārstāvjiem  prezentēja savu biedrību, stāstīja par biedrību mērķiem, darbības sfēru un vajadzībām. Kultūras ministrijas pārstāvji atbildēja uz biedrību pārstāvju interesējošiem jautājumiem, sniedza nepieciešamo informāciju.

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Solvita Vēvere stāstīja par to, ka Kultūras ministrija balstās uz valdības rīcības plānu un valsts attīstības pamatnostādnēm, runāja par IMG_171508Sabiedrības integrācijas departamenta darbības pamatprincipiem, struktūru, atbalsta programmām. Sniedza tikšanās dalībniekiem informāciju par projektu mazākumtautību jauniešiem „Eiropas pēdas Latvijā”. Par to, ka tiek atjaunota nacionālo minoritāšu biedrību datu bāze, lai varētu nosūtīt aktuālo informāciju biedrībām uz eksistējošiem jaunajiem e-pastiem. Tāpat tiek plānots izveidot mājas lapu interneta vietnē, kur tiks izvietota aktualākā informācija nacionālo minoritāšu pārstāvjiem, kā arī biedrībām būs iespēja ievietot savus jaunumus un IMG_170254informāciju. Solvita Vēvere stāstīja par nacionālo minoritāšu pārstāvju iespējām piedalīties „Latvijas kultūras vēstnieku” vasaras nometnē, kuru organizē Kultūras ministrija (www.km.gov.lv) un  Latvijas Nacionālais kultūras centrs (www.lnkc.gov.lv). Nometne notiks  no 2015.gada 15.jūlija līdz 18.jūlijam. Tāpat tikšanās dalībniekus informēja par mazākumtautību forumu Ventspilī, kurš norisināsies 2015.gada novembrī.

IMG173405ES struktūrfondu informācijas centra informācijas vadības speciālists Oskars Zuģickis sniedza informāciju par Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu Informācijas centra darbību, nacionālo minoritāšu atbalsta iespējām. Piedāvāja savas  konsultācijas projektu pareizrakstībā un izstrādē. Tika nolemts nākošajā NVO tikšanās reizē 22.07.2015. biedrībā „ERFOLG” plkst.15.00 izskatīt projekta pieteikuma veidlapu tuvākajam projektu iesniegšanas konkursam, kurš notiks augustā. 

Nākošā tikšanās tiks organizēta biedrībā „ERFOLG” 2015.gada 22.jūlijā plkst.15.00. Visiem dalībniekiem tiks nosūtīti tikšanās izdales materiāli.

Biedrības „ERFOLG” projekta “ Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā” vadītāja  Astrīda Leščinska

IMG165546IMG_170146IMG_165551 IMG_165609