NVO sadarbības platformas tikšanās

eco partnersBiedrība „ERFOLG” ir NVO Sadarbības platformas biedrs. Parakstot sadarbības memorandu, biedrības un nodibinājumi apvienojas NVO Sadarbības platformā, lai veicinātu ģimeņu harmonisku attīstību. Mēs uzskatām, ka ģimeņu harmoniska attīstība ir iespējama tikai tad, ja tiek nodrošināta sabiedrības ilgtspējīga attīstība. Tā ir cieši saistīta arī ar ekonomikas, sociālo, vides un kultūras ilgtspēju. Pilsoniskās sabiedrības līdzdalība ir ļoti nozīmīga sabiedrības ilgtspējas veidošanā un stimulē ģimenēm labvēlīgas vides radīšanu.

Sadarbības platformas kopīgais mērķis ir savā darbībā un esošo resursu ietvaros iesaistīties pašvaldību un valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanā un īstenošanā un tādējādi veicināt ilgtspējīgas sabiedrības attīstību. Tas tiks sasniegts, tajā skaitā īstenojot kopīgas aktivitātes projektā “NVO līdzdalība ģimeņu politikā ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai” Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” ietvaros.

Šī gada 11. aprīlī Rīgā notika NVO sadarbības platformas tikšanās. Tikšanās laikā tika apspriestas vairākas nozīmīgas tēmas.

Alise Rupeka, sabiedriskās politikas konsultante no sieviešu resursu centra „Marta” stāstīja par aktualitātēm sabiedriskajā politikā: izglītības un ģimenes atbalsta jautājumiem 2015. gadā.

Savukārt moderatore Tatjana Meļehova runāja par līdzdalības veicināšanas instrumentiem, 2015. gada 2.ceturkšņa plāna sastādīšanu: “Lielā talka”, akcija “Mana Jūra”, Ģimenes leļļu teātri, citas idejas un iespējas. Dienas noslēgumā sociālās uzņēmējdarbības eksperts un entuziasts Egils Rupeks visiem klātesošajiem darīja zināmu, kā sekmēt sociālās uzņēmējdarbības attīstību jeb ceļā

Uz sociālās uzņēmējdarbības institucionalizāciju Latvijā.

NVO sadarbības platformas komandai pasakās organizācijām -­‐ „Mamma mammai fonds”, „Latgales Sociālās Ekonomikas Fonds”, “Virbi”, „Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība” un “ERFOLG” par aktīvu līdzdalību un ierašanos uz pasākumu.