Par mums

Biedrība ERFOLG jau ilgus gadus rīko dažādus pasākumus, konkursus, seminārus, apmācības un radošās darbnīcas, kuras ir pieejamas ne tikai biedrības biedriem, bet arī pārējiem Daugavpils pilsētas un reģiona iedzīvotājiem. Biedrība realizē dažādus projektus, gan jauniešu starptautiskās apmaiņas, gan iniciatīvu projektus un apmācību, kā arī sadarbības tīklu veidošanas projektus.

Biedrības galvenās prioritātes un darbības virzieni:

–     darbs ar bērniem un jauniešiem (Biedrība ERFOLG ir Daugavpils Jauniešu organizāciju Koordinācijas Padomes biedrs, kā arī ir aktīvi iesaistītās “Jaunatne darbībā” un Eurodesk ES programmās);

–      pilsoniskās sabiedrības attīstība

–      kultūra un māksla (Biedrība aktīvi iesaistās Daugavpils kultūras dzīvē, piedalās un organizē dažādus pasākumus pilsētas iedzīvotajiem, gan rīko starptautiskus projektus Eiropas jauniešiem, kuri ir vērsti uz Latvijas un Daugavpils iepazīšanu)

–       sociālo klubu organizēšana, sociālo pakalpojumu nodrošināšana, labdarība

–        izglītība, pētniecība (Biedrība darbojas neformālās izglītības jomā un piedāvā dažādus kursus, kas saistīti ar dažādu valodu apguvi, projektu vadību un citām nozarēm)

–        nodarbinātība (ar Eiropas Savienības atbalsta programmas „Jaunatne darbībā” palīdzību biedrība piedalās starptautiskos projektos „Eiropas brīvprātīgais darbs”, kur darbojas gan kā nosūtītājorganizācija, gan kā uzņēmējorganizācija)

–        minoritāšu integrācija un apmācība (biedrība aktīvi nodarbojas ar dažādu projektu realizāciju, kas ir saistīti ar dažādu tautību pārstāvju integrēšanu sabiedrībā, aktivitāšu, apmācību un cita veida pasākumu organizēšanu)

Visi biedrības ERFOLG pasākumi ir orientēti uz starpkultūru dialoga veicināšanu, integrācijas pasākumu dažādošanu un savstarpējo interešu apmaiņu. Biedrība aktīvi raksta un veiksmīgi realizē ES fondu atbalstītus projektus, kā arī sniedz informatīvas konsultācijas par izglītības un apmaiņas programmu iespējām Eiropas Savienībā, tādā veidā popularizējot ES.

Biedrība ERFOLG pēdējos trijos gados ir realizējusi vairāk kā 50 projektus bērniem, pieaugušajiem, pensionāriem, bezdarbniekiem, mazākumtautībām un , protams, jaunatnei.

Tika organizēti profesionālās orientācijas, neformālās izglītības, radošo un darba iemaņu iegūšanas projekti, kā arī jauniešu skolas, kurās jaunieši varēja sevi pamēģināt dažādās profesijās, pāriet praksi, iegūt pirmo darba pieredzi darba vietās, kuras tika izveidotas pateicoties Eiropas sociālā fonda atbalstam. Vairāk nekā 50 cilvēki kļuva par programmas „Jauniešu brīvprātīgais darbs” dalībniekiem.

Biedrība ERFOLG jau 3 gadus pēc kārtas organizē ģimenes svētkus „ZooMaifest” Daugavpils pilsētas iedzīvotajiem, kuru mērķis ir sniegt iespēju pilsētas iedzīvotājiem un galvenokārt bērniem un jauniešiem attīstīt savas prasmes un talantus, stiprināt ģimenes, gūt saudzīgas attiecības pret dabu, kā arī dot iespēju iedzīvotajiem individuāli iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs.

Biedrība ERFOLG darbojas arī kā mācību centrs, kurā ikviens var iegūt vairāk zināšanu un apgūt tādas valodas kā Latviešu, Krievu, Vācu, Angļu, Zviedru un Fraņču. Mācību centrā ERFOLG patstāvīgi tiek realizēti vairāki izglītības un nodarbinātības projekti, piemērām, Eiropas Sociālā fonda Nodarbinātības Valsts Aģentūras administrēti  izglītības projekti „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”  un „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2”.

Biedrībā piedāvā arī visiem interesentiem vairākus diskusiju klubus, tādus kā Vācu, Angļu un Portugaļu valodas diskusiju klubus, kuru laikā ikviens interesents var diskutēt kādā no šīm valodām par interesantām tēmām draudzīgā atmosfērā pie tasītes tējas.

Sekojiet mums sociālajos tīklos :

vk.com
odnoklassniki
twitter
draugiem
facebook
google +

Privilēģijas dalības sabiedrības

* Atlaides Vācu valodas kursiem no Getes instituta;

* Atlaides pasākumiem (mākslinieciskās darbnīcas, jauniešu un bērnu skolas, ekskursijas un t.t.)

* Mācību un darba mēklēšanas konsultācijas palīdzība;

*  Filmu un diskusiju klubu;
*  Kopīgas tematiskās ekskursijas pa Daugavpili un tās apkārtni:
“ Baltijas vāciešu mantojums Daugavpils apkārtnē,
“Baltijas vāciešu kultūrvēsturiskais mantojums  Latgalē”,
“Ievērojamās vietas Latgalē“.
*  „Mazo bibliotēku“ – interesentiem, kuri jau prot lasīt vāciski. Tiem, kuriem lasīšana vācu valodā sagādā grūtības, palīdzēs profesionāls pasniedzējs.
* Vācu kultūrai veltītus vakarus labākai vācu tradīciju iepazīšanai;
* Muzikālos vakarus un koncertus (piemēram, vācu klasiskās un modernās mūzikas vakaru u.t.t.);
* Vācu valodas un literatūras vakarus;
* Seminārus un prezentācijas par Baltijas vāciešu vēsturi (skolēniem, studentiem un citiem interesentiem);
* Pasākumus kopā ar citām mazākumtautību organizācijām (tiek popularizētas tradīcijas, apspriesti aktuālie jautājumi un minoritāšu  problēmas);
* Dažādus pulciņus.
•    Konsultācijas un palīdzības sniegšana projektu rakstīšanā un vadīšanā
•    Tulkojumi (mutiski, rakstiski)
Bērnu un jauniešu skolas un apmaiņas, tai skaitā dalību starptautiskajā projektā „Eiropas brīvprātīgais darbs” ar ES programmas „Jaunatne darbībā” atbalstu
•    Tikšanās ar valodas nesējiem
•    Tradicionālie pasākumi
•    Ekskursijas pa Daugavpils pilsētu un tās apkārtni
•    Tūrisma informāciju
•    Palīdzību kontaktu Latvijas – Vācijas  sadarbības ietvaros nodibināšanā
•    Palīdzību  dzimtas sakņu meklēšanā.

Biedrību „ERFOLG” apmeklē cilvēki no dažādām mērķauditorijām: gan bērni, gan pieaugušie, gan vecāka gadagājuma cilvēki. Katrai paaudzei tiek rīkoti atbilstoši pasākumi un aktivitātes.

Gaidām Jūs un ceram uz  sadarbību!

Ansamblis “Lorelei”
foto_1

Ansamblis „Lorelei”
Ansamblis tika dibināts 2005.gadā Daugavpils vācu biedrībā „ERFOLG”. „Lorelei” iepazīstina cilvēkus ar vācu kultūru, ansambļa repertuārā ir vācu tautasdziesmas un šlāgeri. Ansambļa dalībnieki – biedrības ‘ERFOLG” locekļi, muzikanti- profesionāli un amatieri.
Ansambļa repertuārs sastāv no vairāk nekā 50 dziesmām. Tajā ietilps senas vācu tautasdziesmas, liriskas, humoristiskas, svētku un ikdienas dziesmas, ka arī Vācijas 20.gadsimta mūzika.
Ansambļa dalībnieki vada piesātinātu radošo dzīvi. Uzstājas pilsētas mēroga svētkos, festivālos, konkursos un citos pasākumos. Tāpat ansamblis ir uzstājies lielākajās Latvijas pilsētās Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Dobelē, Rēzeknē, ka arī ārzemēs Igaunijā, Lietuvā un Slovākijā.
„Lorelei” ansamblis aktīvi sadarbojas ar dažādām mazākumtautību nacionālajām biedrībām. Katru gadu piedalās Baltijas vācu dziesmu svētkos, Latvijas Dziesmusvētkos un piedalās dažādos pasākumos, kurus organizē Latvijas Vācu savienība.
Iepazīstinot klausītājus ar vācu dziesmām, ansamblis palīdz tiem izjust vācu tautas bagāto kultūru un neatkārtojamo garu šādi sekmējot Latvijas un Vācijas kultūru tuvošanos.