Dzejas konkurss „RAINIS UN VĀCIJA – 2015”

NOLIKUMS PAR DZEJAS KONKURSU „RAINIS UN VĀCIJA – 2015

No 28.05.2015. līdz 28.06.2015.
tiek rīkots atklāts dzejas konkurss

Konkursa mērķis: mūsdienu talantīgo dzejnieku atklāšana un lasītāju iepazīstināšana ar viņu darbiem, jaunu vārdu atklāšana, viņu radošās izaugsmes un atpazīstamības veicināšana, kā arī plašas sabiedrības uzmanības pievēršana  Raiņa dzejai.

Konkursa īstenošanas vieta:

Latvija

  • dalībai konkursā tiek aicināti autori, kas raksta savus darbus latviešu, krievu un citās valodās (dalībnieku vecums nav ierobežots).

Uzdevums:

  • Raiņa dzejoļu literārs tulkojums vācu valodā (dzejoļus var atrast šeit )
  • Laureātu dzejoļi tiks publicēti Daugavpils plašsaziņu līdzekļos un biedrības „ERFOLG” mājas lapā

rainadzejaberniem

Katrs dalībnieks konkursa ietvaros var tulkot vienu vai vairākus dzejoļus pēc izvēles. Dzejoļa forma- brīva.

Konkursa ietvaros piedāvāti 5 Raiņa dzejoļi. Katra dzejoļa tulkojums tiks vērtēts atsevišķi. Pēc konkursa rezultātiem tiks izvēlēti 5 pirmās vietas, 5 otrās vietas un 5 trešās vietas.

Konkursa organizēšanas pasākumu īstenošanai tiks izveidota organizatoriskā komiteja un tiks izvēlēts tās priekšsēdētājs.
Konkursa organizatoriskā komiteja veido žūriju.

Konkursa žūrija:

dzejnieks, žurnālists , lingvists.

  • Teksti ar nenormatīvo leksiku vai pornogrāfijas pazīmēm, kā arī teksti, kuru saturā ir nacionālo, etnisko un reliģisko konfliktu kurināšanas pazīmes netiek izskatīti un konkursa vērtēšanai NETIEK PIELAISTI.

Konkursa dalībnieki ir atbildīgi par trešo personu autortiesību pārkāpšanu.

Konkursa dalībnieks, iesniedzot konkursa pieteikumu, piekrīt ar to savu darbu bezatlīdzības publicēšanai izlases darbu krājumos un (vai) biedrības „ERFOLG” mājas lapā.

Konkursa administrācija patur tiesības izslēgt dalībnieku no dalības konkursā par necienīgu attieksmi pret konkursa noteikumiem vai organizatorisko komiteju, kā arī par publiski izteiktām negatīvām atsauksmēm par projektu.

No dalības projektā tiek izslēgts arī dalībnieks, ja viņa darbs tika atzīts par plaģiātu.

kopiraiting

Balvu fonds:

Pirmās vietas ieguvējs katrā nominācijā saņem diplomu un savu tulkojumu publicēšanu grāmatā „Grāmata lasīšanai skolās”, kā arī balvu.

Otrās vietas un trešās vietas ieguvēji saņem diplomu un balvu.

Konkursa uzvarētāji  saņems vērtīgas balvas.

KONKURSA ĪSTENOŠANAS UN PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS  TERMIŅI

No 28.05.2015. līdz 28.06.2015.
Pieteikums dalībai konkursā ir jāiesniedz līdz 28.06.2015.

Pieteikumus dalībai konkursā pieņem organizatoriskā komiteja:

Tālrunis:  65420019, m.t. 20371892
Е-mail:   erfolg_biedriba@outlook.com, erfolg@inbox.lv
Mājas lapa:  www.erfolg.lv
Adrese:  Cietokšņa iela 44, Daugavpils
Organizatoriskā komiteja: „ERFOLG”