Dzejas konkurss „ZELTA RINDKOPA – 2014”

NOLIKUMS PAR DZEJAS KONKURSU „ZELTA RINDKOPA 2014

No 01.10.2014. līdz 30.11.2014.
tiek rīkots atklāts dzejas konkurss

Konkursa mērķis: mūsdienu talantīgo dzejnieku atklāšana un lasītāju iepazīstināšana ar viņu darbiem, jaunu vārdu atklāšana, viņu radošās izaugsmes un atpazīstamības veicināšana, kā arī plašas sabiedrības uzmanības pievēršana  mūsdienu dzejai.

Konkursa īstenošanas vieta:

Daugavpils un Daugavpils novads

  • dalībai konkursā tiek aicināti autori, kas raksta savus darbus latviešu, krievu un citās valodās (dalībnieku vecums nav ierobežots).

Konkurss sastāv no diviem posmiem.

Katrs konkursa posms ir pilnvērtīgs patstāvīgs konkurss.

KONKURSA „ZELTA RINDKOPA 2014» POSMI:

  • V.Gētes dzejoļa Willkommen und Abschied literārs tulkojums latviešu vai krievu valodā
  • Dzejolis par rudeni
  • Laureātu dzejoļi tiks publicēti Daugavpils plašsaziņu līdzekļos un biedrības „ERFOLG” mājas lapā

Katrs dalībnieks konkursa otrajā posmā iepazīstina ar vienu autora dzejas darbu līdz 6 rindkopām. Dzejoļa forma- brīva.

Konkursa posmi nav atkarīgi viens no otra. Visi dalībnieki var piedalīties kā divos, tā arī vienā konkursa posmā, pēc izvēles.

Konkursa rīkošanas un organizēšanas pasākumu īstenošanai tiek veidota organizatoriskā komiteja un tiek izvēlēts tās priekšsēdētājs.
Konkursa organizatoriskā komiteja veido žūriju.

Konkursa žūrija:

dzejnieks, žurnālists , lingvists.

  • Teksti ar nenormatīvo leksiku vai pornogrāfijas pazīmēm, kā arī teksti, kuru saturā ir nacionālo, etnisko un reliģisko konfliktu kurināšanas pazīmes netiek izskatīti un konkursa vērtēšanai NETIEK PIELAISTI.

Konkursa dalībnieki ir atbildīgi par trešo personu autortiesību pārkāpšanu.

Konkursa dalībnieks, iesniedzot konkursa pieteikumu, piekrīt ar to savu darbu bezatlīdzības publicēšanai izlases darbu krājumos un (vai) biedrības „ERFOLG” mājas lapā.

Konkursa administrācija patur tiesības izslēgt dalībnieku no dalības konkursā par necienīgu attieksmi pret konkursa noteikumiem vai organizatorisko komiteju, kā arī par publiski izteiktām negatīvām atsauksmēm par projektu.

No dalības projektā tiek izslēgts arī dalībnieks, ja viņa darbs tika atzīts par plaģiātu.

Katra posma balvu fonds:

Pirmās vietas ieguvējs katrā nominācijā saņem diplomu un 10 lappuses almanahā savu dzejoļu publicēšanai.

Otrās vietas ieguvējs saņem diplomu un 7 lappuses almanahā savu dzejoļu publicēšanai.

Trešās vietas ieguvējs saņems diplomu un 5 lappuses almanahā  savu dzejoļu publicēšanai.

Katrā minētajā nominācijā konkursa posma beigās tiek izdots atsevišķs almanahs un konkursa dalībnieki balvā saņem savu darbu publicēšanu šī almanaha lappusēs apjomā, kas ir atkarīgs no konkursa iegūtās vietas.

Konkursa uzvarētāji  saņem vērtīgu balvu.

KONKURSA ĪSTENOŠANS UN PIETEKUMU IESNIEGŠANAS  TERMIŅI

Pirmais posms notiek                no 01.10.2014.  līdz 25.11.2014.
Otrais posms –                            no 01.10.2014.  līdz 25.11.2014.

Pieteikums dalībai konkursā ir jāiesniedz līdz 25.11.2014.

Pieteikumus dalībai konkursā pieņem organizatoriskā komiteja:

Tālrunis:  65420019, m.t.20371892
Е-mail:   erfolg_biedriba@outlook.com, erfolg@inbox.lv
Mājas lapa:  www.erfolg.lv
Adrese:  Cietokšņa iela 44, Daugavpils

Organizatoriskā komiteja: „ERFOLG”