Biedrības „ERFOLG” apmeklētāji apguva datora pamatprogrammas

Aizvien biežāk mūsdienu cilvēkam – vai nu tās ir students, biroja darbinieks, uzņēmējs vai amatpersona, nākas strādāt ar MS Excel un MS PowerPoint programmām, tomēr ne katram no viņiem, dažādu apstākļu dēļ tiek piedāvāta iespēja savlaicīgi apgūt šīs datorprogrammas. Sakarā ar to, biedrība „Erfolg” bija pieņēmusi lēmumu noorganizēt saviem apmeklētajiem praktiskas nodarbības darbā ar MS Excel un MS PowerPoint datorprogrammām. Nodarbības norisinājās no 30. septembra līdz 16. novembrim.

Pirmās tika novadītas praktiskās nodarbības un lekcijas darbā ar MS Excel datorprogrammu, un tās apmeklēja 11 cilvēki vecumā no 12 līdz 66 gadiem. 4 nodarbību laikā, apmeklētāji jau bija iemācījušies ievadīt nepieciešamos datus tabulā, veidot diagrammas un lietot dažādas formulas. Tālāk turpinājās nodarbību cikls, kurā laikā dalībnieki apguva MS PowerPoint programmu. Šo nodarbību laikā interesēti saņēma visu informāciju, kas nepieciešama uzskatāmo prezentāciju veidošanai un praktiski pielietoja iegūtas zināšanas.

Visi, kas apmeklēja kā MS Excel programmas nodarbības, tā arī apguvušie MS PowerPoint, ir saņēmuši sertifikātus, kuri apliecina jauno prasmju iegūšanu.