Vācu dziesmu svētki Kauņā

er-youth

 

Lietuvas pilsētā Kauņā 06.09.2014. tika organizēti vācu dziesmu svētki. Dziesmu svētkiem tika izvēlēta tieši šī pilsēta, jo pirmie dziesmu svētki tika organizēti arī Kauņā. 

Katru gadu uz šo pasākumu sanāk visas Baltijas vācu biedrības, lai prezentētu savu darbību ar mūzikas palīdzību.

Biedrība ERFOLG no Daugavpils (Latvija) arī piedalījās šajos svētkos. Biedrību ERFOLG pārstāvēja ansamblis „Lorelei”. Jau 5.septembrī korim bija iespēja prezentēt savus dažus darbus Kauņas pilsētas svētku laikā. Tā, piemēram, tika prezentētas vācu dziesmas „Es führt über den Main“, „Wenn wir alle Englein wären“, und “Ein Stern“.

Dziesmu svētku dienā visas Baltijas biedrības piedalījās karogu svētku gājienā pa Kauņas ielām līdz pilsētas universitātes aktu zālei, kur arī tika organizēti svētki. Uz universitātes zāles skatuves tika prezentētas dažādas muzikālās programmas, no dziesmām un dejām līdz pat instrumentālai mūzikai. Šie muzikālie priekšnesumi popularizēja vācu valodas un kultūras mantojumu, kas apvieno visas Baltijas biedrības.

Biedrības ERFOLG ansamblis „Lorelei“ uzstājās ar trim dziesmām „Es führt über den Main“, „La Cucaracha“ un „Ein Stern“.

Pēc svētku muzikālās daļas dalībniekiem bija iespēja pulcēties kopā un pie kafijas krūzītes parunāt par dažādām viņus interesējošām tēmām.

Sagatavoja Sofija Broēra