Aicinām iepazīties ar brošūru, tapušo projekta „Volunteering: way for the future” ietvaros.

2
Brošūrā ir iekļauts apmācībās izmantoto metožu un aktivitāšu detalizēts apraksts. Sniegta informācija būs īpaši noderīga jaunatnes darbiniekiem, projektu koordinatoriem, pasniedzējiem un citiem izglītības darbiniekiem, nevalstiskajām organizācijām, kā arī tiem, kuri vēlās iepazīties ar brīvprātīga darba svarīgākajiem aspektiem.

Lejupielādēt: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52