Privilēģijas dalības sabiedrības

*Atlaides Vācu valodas kursiem no Getes instituta;

*Atlaides pasākumiem (mākslinieciskās darbnīcas, jauniešu un bērnu skolas, ekskursijas un t.t.)

*Mācību un darba mēklēšanas konsultācijas palīdzība;

* Filmu un diskusiju klubu;
* Kopīgas tematiskās ekskursijas pa Daugavpili un tās apkārtni:
“Baltijas vāciešu mantojums Daugavpils apkārtnē,
“Baltijas vāciešu kultūrvēsturiskais mantojums  Latgalē”,
“Ievērojamās vietas Latgalē“.
* „Mazo bibliotēku“ – interesentiem, kuri jau prot lasīt vāciski. Tiem, kuriem lasīšana vācu valodā sagādā grūtības, palīdzēs profesionāls pasniedzējs.
* Vācu kultūrai veltītus vakarus labākai vācu tradīciju iepazīšanai;
* Muzikālos vakarus un koncertus (piemēram, vācu klasiskās un modernās mūzikas vakaru u.t.t.);
* Vācu valodas un literatūras vakarus;
* Seminārus un prezentācijas par Baltijas vāciešu vēsturi (skolēniem, studentiem un citiem interesentiem);
* Pasākumus kopā ar citām mazākumtautību organizācijām (tiek popularizētas tradīcijas, apspriesti aktuālie jautājumi un minoritāšu  problēmas);
* Dažādus pulciņus.
•    Konsultācijas un palīdzības sniegšana projektu rakstīšanā un vadīšanā
•    Tulkojumi (mutiski, rakstiski)
Bērnu un jauniešu skolas un apmaiņas, tai skaitā dalību starptautiskajā projektā „Eiropas brīvprātīgais darbs” ar ES programmas „Jaunatne darbībā” atbalstu
•    Tikšanās ar valodas nesējiem
•    Tradicionālie pasākumi
•    Ekskursijas pa Daugavpils pilsētu un tās apkārtni
•    Tūrisma informāciju
•    Palīdzību kontaktu Latvijas – Vācijas  sadarbības ietvaros nodibināšanā
•    Palīdzību  dzimtas sakņu meklēšanā.

 

 

Vācu biedrību „ERFOLG” apmeklē cilvēki no dažādām mērķauditorijām: gan bērni, gan pieaugušie, gan vecāka gadagājuma cilvēki. Katrai paaudzei tiek rīkoti atbilstoši pasākumi un aktivitātes.

Gaidām Jūs un ceram uz  sadarbību!
Bookmark and Share