Seminārs „Kā attīstīt savu NVO?”

Без имени
www.sif.gov.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org 
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild biedrība “ERFOLG”
05.08.2015. biedrībā „ERFOLG” tika rīkots seminārs NVO kapacitātes stiprināšanai
 „Kā attīstīt savu NVO?”

Projekta “Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā” (līguma Nr.2013.EEZ/PP/2/MEC/034/049) ietvaros 2015.gada 5.augustā no plkst. 17.00 līdz 20.00 tika rīkots seminārs NVO kapacitātes stiprināšanai „Kā attīstīt savu NVO?”. Darba kārtībā tika ietverti sekojoši jautājumi:

    • finansējuma piesaistīšanas iespējas projektiem, biedrības saimnieciskās darbības iespējas un sadarbības iespējas, attīstība ar citām NVO;
    • projektu rakstīšana un vadība, aktuālas programmas un fondi;
    • brīvprātīgo piesaistīšanas iespējas.

 

NVO atbalsta iespējas Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu Informācijas centra, ES struktūrfondu informācijas centra informācijas vadības speciālists Oskars Zuģickis sniedza informāciju par Latgales NVO programmu 2014.-2015. gadam, kā arī par 2015.gada mazo projektu. 

Projektus var iesniegt līdz 2015. gada 3. septembrim. Kopīgi tika izskatīti 2014.gada programmas piemēri. Tika atrunāti pieteikuma veidlapas aizpildīšanas būtiskākie pieturas punkti un sniegtas atbildes uz biedrību pārstāvju interesējošiem jautājumiem. Plašāk par nosacījumiem, kas jāievēro, iesniedzot un īstenojot projektu iesniedzējiem, Oskars Zuģickis izdalīja

Latgales mazo projektu programmas nolikumus, sniedza informāciju par projektu vērtēšanas kārtību un projektu neattiecināmajām izmaksām.

Semināra laikā Olga Jesse un Oļegs Ļitvinovs dalībniekiem sniedza informāciju par NVO kapacitātes stiprināšanu, kā var attīstīt savu NVO, par biedrības saimnieciskās darbības iespējām un sadarbības attīstību ar citām nevalstiskajām organizācijām. Viktorija Kozlovska stāstīja par jauno brīvprātīgo piesaistīšanas iespējām, brīvprātīgā darba likumu, utt.

Seminārs noritēja veiksmīgi, dalībnieki ieguva noderīgaszināšanas savas biedrības kapacitātes celšanai. Projekta ietvaros vēl paredzēti 2 semināri Preiļos un Rēzeknē.

 DSC06288

Biedrība „ERFOLG”

Cietokšņa iela 44, Daugavpils

Tālr.: 20371892, 65420019

erfolg@inbox.lv, www.erfolg.lv