Tika rīkota nacionālo minoritāšu biedrību pārstāvju tikšanās

image002daug_pilsetas_dome
Projekta  “ Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā” (līguma Nr.2013.EEZ/PP/2/MEC/034/049) ietvaros tika rīkota
nacionālo minoritāšu biedrību pārstāvju tikšanās biedrībā „ERFOLG”

DSC062962015.gada 22.aprīlī plkst. 15:00. Nacionālo minoritāšu pārstāvju tikšanās tika rīkota biedrībā „ERFOLG”, lai biedrības tuvāk iepazītu viena otru un risinātu kopīgus problēmjautājumus. Biedrības „ERFOLG” priekšsēdētāja Olga Jesse stāstīja klātesošajiem par biedrības dibināšanas vēsturi, darbības koncepciju, par svētkiem, kurus rīko, biedru skaitu, mērķauditoriju, īstenotajiem vietējiem un starptautiskajiem projektiem, vietējo un Eiropas brīvprātīgo jauniešu pieiesaistīšanu. Tikšanās dalībniekiem tika demonstrēts video par biedrības „ERFOLG” darbību Daugavpilī, piedalīšanos svētkos un pasākumos, dažāda veida projektu realizēšanu, sadarbību ar organizācijām un nacionālajām minoritātēm.

DSC06286Uz tikšanos tika uzaicināta Daugavpils pilsētas domes jaunatnes departamenta vecākās Jaunatnes lietu speciālistes pienākumu izpildītāja Gunita Vanaga, kura stāstīja biedrību pārstāvjiem par Daugavpils pilsētas domes jaunatnes departamenta struktūru, darbību un sadarbības partneriem. Sniedza pasākumu programmu 2015.gadam, kuras pasākumos var piedalīties  biedrību  jaunieši: „Starptautiskais ielu kultūras festivāls-sacensības „Urbanstyle 2015” Brīvprātīgo maratons, Jauniešu festivāls „ARTIŠOKS 2015”, „Latvijas karavīrs laikmetu griežos”, Labāko brīvprātīgo apbalvošana „Gada brīvprātīgais”, u.c. Biedrības var iesniegt savus brīvprātīgos apbalvošanai. Tāpat Gunita Vanaga sniedz informāciju par jauniešu vasaras atpūtas nometņu un jaunatnes nodarbinātības pasākumu organizāciju un koordināciju Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamentā. Biedrību pārstāvji iesniedza savus e-pastus aktuālākās informācijas saņemšanai no Jauntatnes departamenta.

DSC06293Latvijas poļu savienības Daugavpils nodaļas „Promień”, valdes locekle Kristīne Kuņicka sniedza informāciju par Kultūras Ministrijas Mazākumtautību konsultatīvās komitejas Sabiedrības integrācijas fonda projektiem mazākumtautību atbalstam. Biedrībām ir iespēja līdz 18.maijam iesniegt pieteikumu apmācību projektam, kurš balstās uz apmācību organizēšanu mazākumtautību pārstāvju apmācībām par projektu rakstīšanu, atskaišu sagatavošanu un iesniegšanas kārtību. Kristīne Kuņicka ielūdza visas biedrības uz VII Starptautisko folkloras festivālu „Poļu folklora Latgalē ”, kurš notiks Daugavpilī 2015.gada 1.- 3.maijam. 3.maijā plkst.11.00 tiks nolikti ziedi pie piemiņas krusta kritušajiem poļu karavīriem Slobodkā un tiks rīkots gājiens pa Varšavas ielu, kurā ir iespēja piedalīties arī nacionālo minoritāšu pārstāvjiem un kolektīviem savos nacionālajos tērpos.

DSC05404Olga Jesse sniedza informāciju par Latvijā dzīvojošo tautību bērnu un jauniešu Sporta svētkiem “Vienoti sportā”, kuri notika 2015.gada 19. aprīlī plkst. 12.00., Rīgā. Sporta svētku mērķis bija ar kultūras un sporta aktivitāšu palīdzību veicināt dažādu tautību bērnu un jauniešu etnisko integrāciju Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā un sekmēt dažādu kultūru pārstāvju dialogu, vienlaicīgi parādot savas tautības savdabību. Pateicoties Daugavpils domes atbalstam sporta svētkos piedalījās bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 14 gadiem.  Sporta svētkos piedalījās komandas no biedrības „ERFOLG”, Ukraiņu kultūras centra „Mrija”, baltkrievu kultūras biedrības „Uzdim” un biedrības „Nevo Drom D”, pavisam kopā 47 dalībnieki.

DSC06307DSC06279Biedrību pārstāvji pārrunāja Daugavpils pilsētas svētku pasākuma programmu, 6.jūnijā „Daugavpils dienā” nacionālo minoritāšu kolektīviem tika piešķirta skatuve Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja pagalmā no plkst. 12.25 līdz 13.25. Pasākumā paredz piedalīties: Jauktais koris „Promieņ”; Ansamblis “Lorelei”; Čigānu kopienas kultūras attīstības biedrība “ME ROMA” ansamblis „Me Roma”; Baltkrievu kultūras biedrības „Uzdim” kolektīvi: vokālais ansamblis „Kupalinka”, deju ansamblis „Ļanok”, vokāli instrumentālais ansamblis „Praleski”, Daugavpils lietuviešu kultūras biedrības ansamblis „RASA” un tatāru nacionālās kultūras biedrības „VATAN ” kolektīvs.

DSC06319Biedrības stāstīja par plānotajiem pasākumiem. Vjačeslavs Ņefjodovs sniedza informāciju par 18.maijā paredzēto semināru romiem par izglītības un nodarbinātības iespējām, likumu  un normatīvo aktu ievērošanu. Visiem dalībniekiem tiks nosūtīti tikšanās izdales materiāli.

Nākošo tikšanos plānots organizēt Lietuviešu namā 2015.gada 13.maijā  plkst.15.00.

Biedrības „ERFOLG” priekšsēdētāja Olga Jesse

DSC06301DSC06290DSC06275