Tiek organizētas radošas deju nodarbības

sif-kras-eezProjekta „Iedvesmo paaudzi” (līguma Nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/070/036)  ietvaros   no 10.04.2015.līdz 29.05.2015. tiek organizētas radošas deju nodarbības

11128600No 25.10.2014. līdz 25.09.2015. biedrība „ERFOLG” Daugavpilī,  īsteno projektu „Iedvesmo paaudzi”.  Projekta mērķis ir sekmēt Daugavpils pilsētas pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu noderīgo prasmju iegūšanai, motivācijai un integrācijai sabiedrībā, kā arī veicināt dialogu starp paaudzēm, motivēt dalībniekus sadarboties un kopā risināt aktuālas problēmas.

2015.g. 10.aprīlī plkst. 15.00 tika uzsāktas radošas deju nodarbības, kuras vada pieredzējusi deju vadītaja  Tatjana Lapkovska.

Aktivitātes mērķis ir uzlabot cilvēku fizisko, emocionālo, kognitīvo (uztvere, atmiņa, domāšana u.c.) un sociālo stāvokli.

Izmaiņas ķermenī un kustībās rada izmaiņas arī cilvēka emocionālajā stāvoklī.

8.28.47Deju un kustību nodarbību laikā tiek radīta vide, kurā ir iespējams radoši izpaust savas domas un sajūtas, un tādējādi panākt izmaiņas kustību stilā, nonākt pie izmaiņām emocionālajā stāvoklī un domāšanas veidā.  Dejā dalībnieku fiziskie, emocionālie, intelektuālie un garīgie procesi savienojas vienā veselumā, kur pats cilvēka ķermenis bez starpniekiem ir gan instruments, gan radītājs. 18.12.52Aktivitāte tiek vērsta arī uz sadarbības un komunikācijas prasmju attīstību. Lai varētu piedalīties deju un kustību nodarbībās nav nepieciešama iepriekšēja pieredze dejā. Aktivitātē piedalās 20 jaunieši vecumā no 18. līdz 30.gadiem. Kopā paredzētas 20 nodarbības, kuras kopā ilgs 40 akadēmiskās stundas.  Katra nodarbība ilgst 2 akadēmiskās stundas. Tēmas tiek izvēlētas projekta atbilstoši dalībnieku interesēm un vēlmēm. Projekta „Iedvesmo paaudzi” ietvaros tiek veidots  videostāsts, kurā tiek iekļauti labas prakses piemēri par sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu un pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku integrāciju Daugavpils pilsētā. Projekta ietvaros tāpat tiek veidota  rokasgrāmata aktīvai un veselīgai dzīvei, kura saturēs noderīgu informāciju un padomus aktīvam un veselīgam dzīvesveidam, kā arī bildes no projekta aktivitātēm.

19.54.06Vari pieteikties citām projekta aktivitātēm: “Sociālā gleznošana”, “Māla veidošana”, “Teātra nodarbības”.

Тālrunis uzziņām: 20371892, 65420019
Biedrība „ERFOLG
Adrese: Cietokšņa iela 44, Daugavpils
erfolg@inbox.lv   www.erfolg.lv

www.sif.gov.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild biedrība “ERFOLG”