Tika organizētas radošas deju nodarbības.

sif-kras-eezProjekta „Iedvesmo paaudzi” (līguma Nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/070/036)  ietvaros

  no 10.04.2015.līdz 29.05.2015.tika organizētas radošas deju nodarbības

No 25.10.2014. līdz 25.09.2015. biedrība „ERFOLG” Daugavpilī,  īsteno projektu „Iedvesmo paaudzi”.  Projekta mērķis ir sekmēt Daugavpils pilsētas pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu noderīgo prasmju iegūšanai, motivācijai un integrācijai sabiedrībā, kā arī veicināt dialogu starp paaudzēm, motivēt dalībniekus sadarboties un kopā risināt aktuālas problēmas.

111286002015.g. 10.aprīlī plkst. 15.00 tika uzsāktas radošas deju nodarbības, kuras vadīja pieredzējusi deju vadītaja  Tatjana Lapkovska.

Aktivitātes mērķis bija uzlabot cilvēku fizisko, emocionālo, kognitīvo (uztvere, atmiņa, domāšana u.c.) un sociālo stāvokli.

Izmaiņas ķermenī un kustībās rada izmaiņas arī cilvēka emocionālajā stāvoklī.

Deju un kustību nodarbību laikā tika radīta vide, kurā bija iespējams radoši izpaust savas domas un sajūtas, un tādējādi panākt izmaiņas kustību stilā, nonākt pie izmaiņām emocionālajā stāvoklī un domāšanas veidā.

8.28.47Dejā dalībnieku fiziskie, emocionālie, intelektuālie un garīgie procesi savienojās vienā veselumā, kur pats cilvēka ķermenis bez starpniekiem bija gan instruments, gan radītājs.

Aktivitāte tika vērsta arī uz sadarbības un komunikācijas prasmju attīstību. Lai varētu piedalīties deju un kustību nodarbībās nebija nepieciešama iepriekšēja pieredze dejā.

18.12.52Aktivitātē piedalījās 20 jaunieši vecumā no 18. Līdz 30.gadiem. 20 nodarbības kopā ilga 40 akadēmiskās stundas.  Katra nodarbība ilga 2 akadēmiskās stundas.

Tēmas tika izvēlētas projekta realizēšanas laikā atbilstoši dalībnieku interesēm un vēlmēm:

  • Kas ir deja. Kas ir ārstnieciskā vingrošana Cigun. Mijiedarbība.
  • Enerģijas meridiāni. Kustību ietekme uz enerģijas plūsmām.
  • Pamatstāja. Locītavu atvēršana.
  • Dejas kustības, kas ietekmē ķermeņa aktīvos punktus.
  • Kustības, kas skar ilgmūžības, skaistuma punktus.

19.10.24Projekta „Iedvesmo paaudzi” ietvaros tiek veidots  videostāsts, kurā tiek iekļauti labas prakses piemēri par sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu un pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku integrāciju Daugavpils pilsētā.

Projekta ietvaros tāpat tiek veidota  rokasgrāmata aktīvai un veselīgai dzīvei, kura saturēs noderīgu informāciju un padomus aktīvam un veselīgam dzīvesveidam, kā arī bildes no projekta aktivitātēm.

19.54.06Vari pieteikties citām projekta aktivitātēm: “Sociālā gleznošana”, “Māla veidošana”, “Teātra nodarbības”.

Тālrunis uzziņām: 20371892, 65420019
Biedrība „ERFOLG
Adrese: Cietokšņa iela 44, Daugavpils
erfolg@inbox.lv   www.erfolg.lv

www.sif.gov.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild biedrība “ERFOLG”