Tika organizēti latviešu valodas kursi

image002

www.sif.gov.lv   www.eeagrants.lv www.eeagrants.org
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība “ERFOLG”

 
Projekta „Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā” (Nr.2013.EEZ/PP/2/MEC/034/049) ietvaros  tika organizēti  latviešu valodas kursi

DSC03042Biedrība „ERFOLG” Daugavpilī  no 01.11.2014. līdz 01.11.2015. īsteno projektu „Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā”. Projekta mērķis  ir integrēt etnisko minoritāšu pārstāvjus Latgales reģiona dzīvē, iepazīstinot viņus ar latviešu kultūru, tradīcijām, valodu, kā arī veicināt sadarbību etnisko minoritāšu pārstāvju starpā kopīgo problēmjautājumu risināšanā un NVO kapacitātes celšanā, prezentējot viņu kultūru Latgales reģiona iedzīvotājiem.

IMG_9530Projekta ietvaros tika organizēti latviešu valodas kursi atbilstoši A2 zināšanu līmenim (no 08.12.2014. līdz 16.03.2015.) un B1 zināšanu līmenim (no 09.12.2014. līdz 17.03.2015.), kuri tika piedāvāti visiem interesentiem vecumā no 18 gadiem. Nodarbības tika organizētas 2 reizes nedēļā, katra nodarbība ilga 3 akadēmiskās stundas, kopā katra līmeņa apgūšanai tika atvēlētas 80 akadēmiskās stundas. Veiksmīgi pabeidzot kursus, A2 līmeņa grupā sertifikātus saņēma 14 dalībnieki, bet  B1 grupā 16 dalībnieki.

Latviešu valodas kursus pasniedza kvalificēta un pieredzējusi pasniedzēja Oksana Ivanova. Kā apmācības metodes tika izmantoti testi, individuālie uzdevumi, darbs grupās, klausīšanās un rakstīšanas praktiskie uzdevumi, materiāla izskaidrošana (teorija).

DSC03046Latviešu valodas kursu tēmas bija interesantas un aktuālas visiem (iepazīšanās, es pats, ģimene, draugi, cilvēka izskats, dzīvoklis, māja, darbs, profesijas, izglītība, gadalaiki, ēdiens, kalendārs, brīvais laiks/atpūta, ceļošana, transporta līdzekļi, nauda,  veselība, valsts, vide, kultūra, tradīcijas, tautības, Eiropas Savienība, literatūra, masu mēdiji, u.c.).

Projekta ietvaros tiks veidots: informatīvais kalendārs „Nacionālās minoritātes Latgalē”; filma par Latgales reģionā dzīvojošām etniskām minoritātēm „Latgales kultūrmantojums”.

Biedrība „ERFOLG
Adrese: Cietokšņa iela 44, Daugavpils
Тālrunis: 20371892, 65420019
erfolg@inbox.lv   www.erfolg.lv