Tika organizēti treniņi «Emociju vadīšana»

Logo_Etniska_skolaProjekta „Iedvesmo paaudzi” (līguma Nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/070/036)  ietvaros no 04.12.2014.līdz 19.02.2015.tika organizēti  treniņi  « EMOCIJU VADĪŠANA »

No 25.10.2014. līdz 25.09.2015. biedrība „ERFOLG” Daugavpilī,  īsteno projektu „Iedvesmo paaudzi”.  Projekta mērķis ir sekmēt Daugavpils pilsētas pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu noderīgo prasmju iegūšanai, motivācijai un integrācijai sabiedrībā, kā arī veicināt dialogu starp paaudzēm, motivēt dalībniekus sadarboties un kopā risināt aktuālas problēmas.

CAM00091CAM00104
2014.g. 4. decembrī tika uzsākti treniņi „Emociju vadīšana”, kurus vadīja biedrības  „Psiholoģiskās korekcijas darbnīca „Veselības skola” psihologs Viktorija Grišina. Treniņos piedalījās jaunieši, pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki. Treniņu tēmas tādas kā – sevis izzināšana, vēlme kaut ko mainīt savā dzīvē, darbs ar emocijām, emocionālās sfēras izzināšana (bailes, dusmas, aizvainojums u.t.t.), dažādu saskarsmes problēmu risināšana, stress, izdegšanas sindroms – bija interesantas un aktuālas visiem treniņu dalībniekiem.

CAM00092Treniņu mērķis bija  sniegt psihologa palīdzību, motivēt labu attiecību ar citiem cilvēkiem veidošanā, kopā apspriest interesējošas tēmas, sekmēt jaunu prasmju iegūšanu un attīstību. Dalībniekiem bija iespēja mācīties vadīt savas emocijas, risināt problēmjautājumus, saņemt noderīgu informāciju, ka arī uzdot jautājumus psihologam. Dalībniekiem bija iespēja iemācīties vadīt savas emocijas un atrast problēmjautājumu risināšanas veidus, kā arī saņemt noderīgo informāciju. Treniņu aktivitātes pozitīvi ietekmēja dalībnieku garastāvokli, veselību un attieksmi pret visāda veida dzīves situācijām.

CAM00093Treniņu dalībnieki apguva teorētiskos un praktiskos aspektus, veica uzdevumus gan individuāli, gan darbā pa pāriem un nelielās grupās, dalījās pieredzē, analizēja, diskutēja un izdarīja savus secinājumus, izmantojot situāciju un lomu spēles.

Katram dalībniekam tika atrasta individuāla pieeja ņemot vērā viņa vecumu un veselības stāvokli. Katrā treniņā piedalījās vismaz 15 dalībnieki. Katra nodarbība ilga 2 akadēmiskās stundas (kopā 10 akadēmiskas stundas), kopā 5 treniņi.

CAM00094Projekta „Iedvesmo paaudzi” ietvaros tiek veidots  videostāsts, kurā tiek iekļauti labas prakses piemēri par sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu un pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku integrāciju Daugavpils pilsētā. Projekta ietvaros tāpat tiek veidota  rokasgrāmata aktīvai un veselīgai dzīvei, kura saturēs noderīgu informāciju un padomus aktīvam un veselīgam dzīvesveidam, bildes no projekta aktivitātēm.

CAM00102

Vari pieteikties citām projekta aktivitātēm: “Deju nodarbības”, “Sociālā gleznošana”, “Māla veidošana”, “Teātra nodarbības”.

 

Ja Tev radās jautājumi, nekautrējies un zvani!
Тālrunis: 20371892, 65420019
Biedrība „ERFOLG”
Adrese: Cietokšņa iela 44, Daugavpils
erfolg@inbox.lv   www.erfolg.lv

www.sif.gov.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild biedrība “ERFOLG”