Tika organizēti treniņi «SASKARSME un SADARBĪBAS KULTŪRA»

image002image006

Projekta „Iedvesmo paaudzi” (līguma Nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/070/036)  ietvaros  tika organizēti  treniņi  « SASKARSME un SADARBĪBAS  KULTŪRA » 11.11.2014.-23.12.2014.

No 25.10.2014. līdz 25.09.2015. biedrība „ERFOLG” Daugavpilī,  īsteno projektu „Iedvesmo paaudzi”.  Projekta mērķis ir sekmēt Daugavpils pilsētas pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu noderīgo prasmju iegūšanai, motivācijai un integrācijai sabiedrībā, kā arī veicināt dialogu starp paaudzēm, motivēt dalībniekus sadarboties un kopā risināt aktuālas problēmas.

CAM00031Treniņi par „Saskarsmi un sadarbības kultūru” norisinājās no 11.11.2014. līdz 23.12.2014.g., kurus vadīja biedrības „Psiholoģiskās korekcijas darbnīca „Veselības skola” psiholoģe Viktorija Grišina. Aktivitātē piedalījās pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki. Treniņu tēmas bija interesantas un aktuālas visiem („Manas vērtības”, „Enkuru uzlikšana”, „Efektīvu mērķu formulēšana”, „Konfliktu risināšana”,  „Stresa vadība”, „Pārliecinoša izturēšanās, prezentācija. Paškontrole, pašregulācija, uc.).

CAM00037Treniņu dalībnieki apguva teorētiskos un praktiskos aspektus, veica uzdevumus gan individuāli, gan darbā pa pāriem un nelielās grupās, daloties pieredzē, analizējot, diskutējot un izdarot savus secinājumus, izmantojot īpaši piemeklētas un sagatavotas situāciju un lomu spēles.

Katram dalībniekam tika atrasta individuāla pieeja ņemot vērā viņa vecumu un veselības stāvokli. Katrā treniņā piedalījās vismaz 15 dalībnieki. Katra nodarbība ilga 4 akadēmiskās stundas (kopā 16 akadēmiskas stundas), kopā 4 treniņi.

CAM00047Treniņu laikā dalībnieki iemācījās saprast savu un citu cilvēku darbību iemeslus, attīstīja iemaņas komunicēt un sadarboties ar cilvēkiem dažādās situācijās, kā arī iemācījās domāt pozitīvi un būt aktīvam. Treniņu aktivitātes pozitīvi ietekmēja dalībnieku garastāvokli, veselību un attieksmi pret visāda veida dzīves situācijām. Dalībnieki kļuva vairāk socializēti, komunicēja savā starpā un tika vairāk iesaistīti aktivitātēs.

Projekta „Iedvesmo paaudzi” ietvaros tiek veidots  videostāsts, kurā tiek iekļauti labas prakses piemēri par sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu un pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku integrāciju Daugavpils pilsētā. Projekta ietvaros tāpat tiek veidota  rokasgrāmata aktīvai un veselīgai dzīvei, kura saturēs noderīgu informāciju un padomus aktīvam un veselīgam dzīvesveidam, bildes no projekta aktivitātēm.

CAM00025CAM00022

Vari pieteikties citām projekta aktivitātēm: “Antistress”, “Deju nodarbības”, “Sociālā gleznošana”, “Māla veidošana”, “Teatra nodarbības”. Ja Tev radās jautājumi, nekautrējies un zvani! Тālrunis: 20371892, 65420019    

Biedrība „ERFOLG”
Adrese: Cietokšņa iela 44, Daugavpils
erfolg@inbox.lv   www.erfolg.lv

www.sif.gov.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild biedrība “ERFOLG”