„Radošas teātra nodarbības”

Без имени

Projekta „Iedvesmo paaudzi” (līguma Nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/070/036) ietvaros biedrībā „ERFOLG” no 11.08.2015.līdz 15.10.2015.tika organizētas

„Radošas teātra nodarbības

Milena2015.gada 11.augustā plkst. 17.00 biedrībā „ERFOLG” tika uzsāktas „Radošas teātra nodarbības”, kuras vadīja Milena Rožanska. Nodarbību tēmas tika izvēlētas tā, lai ieinteresētu visus dalībniekus neatkarīgi no vecuma un lai varētu sagatavot priekšnesumu „Iepazīsti sevi!”. Aktivitātē piedalījās jaunieši un pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki. Aktivitātes mērķis bija veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp dažādam paaudzēm. Teātra nodarbības prasīja aktīvu dalībnieku darbību kā psiholoģiskajā, tā arī fiziskajā aspektā. Dalībnieki piedalījās ar psihologa palīdzību veidotajā priekšnesumā. Aktivitātes mērķis bija attīstīt dalībniekos uzņēmību un ievirzīt pareizajā gultnē tādas rakstura īpašības, kuras viņiem traucē aktīvi pilnveidoties un komunicēt ar cilvēkiem, piemēram, pārmērīga agresija, dusmas, vai īpašības, kuras nav attīstītas nepieciešamā līmenī, piemēram, atbildība. Aktivitātes sākumā ar dažu psiholoģisko testu palīdzību tika noskaidroti visu dalībnieku psihotipi un, balstoties uz iegūto informāciju, tika sadalītas lomas priekšnesumā, taču svarīgi atzīmēt, ka dalībnieki ieguva pretēja rakstura varoņu lomas, piemēram, ja tika noskaidrots, ka dalībnieks pēc sava psihotipa ir holeriķis, tad priekšnesumā viņa uzdevums bija tēlot personāžu ar melanholisko raksturu utt. Kopā tika novadītas 20 aizraujošas nodarbības, katra nodarbība ilga 2 akadēmiskās stundas.

DSC00804 DSC00806 DSC00801

No 25.10.2014. līdz 25.09.2015. biedrība „ERFOLG” Daugavpilī, īsteno projektu „Iedvesmo paaudzi”. Projekta mērķis ir sekmēt Daugavpils pilsētas pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu noderīgo prasmju iegūšanai, motivācijai un integrācijai sabiedrībā, kā arī veicināt dialogu starp paaudzēm, motivēt dalībniekus sadarboties un kopā risināt aktuālas problēmas.

www.sif.gov.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild biedrība “ERFOLG”