„Radošas māla veidošanas nodarbības”

Без имени

Projekta „Iedvesmo paaudzi” (līguma Nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/070/036)  ietvaros biedrībā „ERFOLG”  no 04.08.2015.līdz 28.09.2015.tika organizētas

„Radošas māla veidošanas nodarbības

 DSC008892015.gada 4.augustā plkst. 17.00 biedrībā „ERFOLG” tika uzsāktas papildus 20 „ radošas māla veidošanas nodarbības”, kuras vadīja Oksana Markova. Nodarbībās piedalījās jaunieši, pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki. Dalībnieki tika nodrošināti ar nepieciešamajiem materiāliem – mālu un instrumentiem. Caur radošiem uzdevumiem māla veidošanas nodarbību dalībnieki ieguva jaunas prasmes, noderīgi pavadīja brīvo laiku un komunicēja savā starpā. Aktivitātes laikā tika attīstīti dalībnieku sociālie kontakti. Kopā tika novadītas papildus 20 aizraujošas nodarbības, katra nodarbība ilga 2 akadēmiskās stundas. Aktivitāte bija domāta cilvēkiem, kuri vēlas radoši darboties savam priekam, attīstot un veicinot radošumu un pašizaugsmi.

No 25.10.2014. līdz 25.09.2015. biedrība „ERFOLG” Daugavpilī, īsteno projektu „Iedvesmo

 

DSC03688 CAM00034 CAM00037 DSC03646 DSC03671

Daugavpilī, īsteno projektu „Iedvesmo paaudzi”. Projekta mērķis ir sekmēt Daugavpils pilsētas pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu noderīgo prasmju iegūšanai, motivācijai un integrācijai sabiedrībā, kā arī veicināt dialogu starp paaudzēm, motivēt dalībniekus sadarboties un kopā risināt aktuālas problēmas.

www.sif.gov.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild biedrība “ERFOLG”