Tika organizētas „Radošas sociālās gleznošanas nodarbības”

sif-kras-eezProjekta „Iedvesmo paaudzi” (līguma Nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/070/036)  ietvaros biedrībā „ERFOLG”  no 18.05.2015.līdz 30.06.2015.tika organizētas

„Radošas sociālās gleznošanas nodarbības

Foto0472No 25.10.2014. līdz 25.09.2015. biedrība „ERFOLG” Daugavpilī,  īsteno projektu „Iedvesmo paaudzi”.  Projekta mērķis ir sekmēt Daugavpils pilsētas pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu noderīgo prasmju iegūšanai, motivācijai un integrācijai sabiedrībā, kā arī veicināt dialogu starp paaudzēm, motivēt dalībniekus sadarboties un kopā risināt aktuālas problēmas.

 

Nodarbību tēmas bija interesantas un aktuālas visiem dalībniekiem:

 

–       Kas ir krāsu terapija;

–       M.Ļušera krāsu izvēles metode;

–       Izteles attīstība, pašportrets;

–       Aizvainojuma izpludināšana krāsās;

–       Metode „Māja – koks – cilvēks”;

–       Zīmējuma psihoenergētika;

–       Vēlmju koka izkrāsošana;

–       Auras varavīksnes zieds;

–       Grafiskā metode „Kaktuss”;

–       Izkrāso sapni rozā krāsā;

 

–       Māksla dziedē, art terapija;

–        Mandala, tās nozīme, mandalu izkrāsošana;

–       Zīmējot remdināt sāpes;

–       Skumju izteikšana melna krāsā;

–       Krāsu pludināšanas tehnika;

–       Krāsu loma cilvēka dzīvē;

–       Zīmējam klusējot ar krāsu otu;

–       Radoši paņēmieni kā attēlot pasauli;

–       Ainavas izpēte, dabas formas.

 

DSC008922015.gada 18.maijā plkst. 17.00 biedrībā „ERFOLG” tika uzsāktas „ radošas sociālās gleznošanas nodarbības”, kuras vadīja pieredzējusi pasniedzēja Oksana Markova. Nodarbībās piedalījās jaunieši, pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki.

Foto0462Dalībniekiem bija iespēja nostiprināt komunikatīvās, saskarsmes prasmes un iemaņas, izkopjot izjūtas un emocijas ar krāsu palīdzību un prasmi runāt par tām, stiprināt prasmi izprast un sajust cilvēkus bez vārdu palīdzības, apgūt prasmi izvairīties no konfliktsituācijas, atrisināt problēmsituācijas dialoga veidā. nodarbības pozitīvi ietekmēja dalībnieku garastāvokli, veselību un attieksmi pret visāda veida dzīves situācijām. Kopā tika novadītas 20 aizraujošas nodarbības, katra nodarbība ilga 2 akadēmiskās stundas. Aktivitāte bija domāta cilvēkiem, kuri vēlas radoši darboties savam priekam, attīstot un veicinot radošumu un pašizaugsmi.

DSC05142Projekta „Iedvesmo paaudzi” ietvaros tiek veidots  videostāsts, kurā tiek iekļauti labas prakses piemēri par sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu un pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku integrāciju Daugavpils pilsētā. Projekta ietvaros tāpat tiek veidota  rokasgrāmata aktīvai un veselīgai dzīvei, kura saturēs noderīgu informāciju un padomus aktīvam un veselīgam dzīvesveidam, bildes no projekta aktivitātēm.

phoca_thumb_l_img64 IMG_20150708_071528Tu vēl vari pieteikties radošām “Teātra nodarbībām”! Ja Tev radās jautājumi, nekautrējies un zvani!

Тālrunis: 20371892, 65420019

Biedrība „ERFOLG”

Adrese: Cietokšņa iela 44, Daugavpils

erfolg@inbox.lv   www.erfolg.lv

 

www.sif.gov.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild biedrība “ERFOLG”