Biedrība „ERFOLG” piedāvā

Biedrība „ERFOLG” piedāvā:

 • Svešvalodu kursi ar priekšzināšanām, bez priekšzināšanām (vācu, angļu, zviedru, franču, krievu valodas)
 • Latviešu valodas kursi, atkarībā no valsts valodas prasmes līmeņa.
 • Projektu vadības kursi.
 • Jauniešu apmaiņu īstenošana.
 • Dažādu konkursu un pasākumu organizēšana un vadīšana.
 • Efektīva mutisko un rakstisko tulkojumu veikšana
 • Semināru, diskusiju klubu, treningu un meistarklašu organizēšana un vadīšana.
 • Neformālā izglītība bērnu un jauniešu skolās.
 • Ekskursiju organizēšana pilsētā un tās apkārtnē – krievu, latviešu, vācu un angļu valodās.
 • Dokumentu kopēšana un laminēšana.
 • Vācu literatūras bibliotēkas izmantošana.
 • Radošo darbnīcu apmeklēšana.
 • Iespēja kontaktēties ar angļu un vācu valodu nesējiem, apmeklējot diskusiju klubus; Vācu valodas un kultūras centrs, starptautiskās angļu valodas debašu klubs, latviešu un krievu valodu klubs.
 • Palīdzības sniegšana projektu, diplomdarbu, bakalaura darbu izstrādē.
 • Piedalīšanos starptautiskajā projektā „Eiropas brīvprātīgais darbs” nosūtītājorganizācijas lomā.
 • Darba piedāvājumi jauniešiem.
 • Konsultāciju sniegšana. Darbs un dzīve Vācijā.
 • Iespēja nomāt telpas pa izdevīgām cenām.
 • Bezmaksas izglītība un valodu nometnes Vācijā.
 • Karnevāla tērpu un masku izgatavošana.
 • Telpu noma.