Pakalpojumi

По-русски

Pakalpojumi

Biedrība „ERFOLG” piedāvā:

  • Svešvalodu kursi ar priekšzināšanām, bez priekšzināšanām (vācu, angļu, zviedru, krievu valodas);
  • Latviešu valodas kursi, atkarībā no valsts valodas prasmes līmeņa;
  • Projektu vadības kursi;
  • Jauniešu apmaiņu īstenošana;
  • Dažādu konkursu un pasākumu organizēšana un vadīšana;
  • Efektīva mutisko un rakstisko tulkojumu veikšana;
  • Semināru,  diskusiju klubu, treningu un meistarklašu organizēšana un vadīšana;
  • Neformālā izglītība bērnu un jauniešu skolās;
  • Ekskursiju organizēšana pilsētā un tās apkārtnē  – krievu, latviešu, vācu un angļu valodās;
  • Dokumentu kopēšana un laminēšana;
  • Vācu literatūras bibliotēkas izmantošana;
  • Radošo darbnīcu apmeklēšana;
  • Iespēja kontaktēties ar angļu un vācu valodu nesējiem, apmeklējot diskusiju klubus; Vācu valodas un kultūras centrs, starptautiskās angļu valodas debašu klubs, latviešu un krievu valodu klubs;
  • Piedalīšanos starptautiskajā projektā „Eiropas brīvprātīgais darbs” nosūtītājorganizācijas lomā;
  • Darba piedāvājumi jauniešiem;
  • Konsultāciju sniegšana. Darbs un dzīve Vācijā;
  • Iespēja nomāt telpas pa izdevīgām cenām;
  • Bezmaksas izglītība un valodu nometnes Vācijā
  • Karnevāla tērpu un masku izgatavošana;
  • Telpu noma;